Utbildningsdepartementet

Ungdomsministern inleder och avslutar konferens om ungas integration och inflytande – Involvera.nu

Pressmeddelande   •   Okt 17, 2003 16:56 CEST

”Involvera.nu” arrangeras 20-21 oktober på Norra Latin i Stockholm. Konferensen handlar om ungas integration och inflytande i ett mångkulturellt Norden och är ett led i Sveriges ordförandeskap i det Nordiska Ministerrådet.

Måndagen den 20 oktober klockan 10.30 inleder ungdomsminister Lena Hallengren konferensen tillsammans med integrationsminister Mona Sahlin. Tisdagen den 21 oktober klockan 14.30 avslutar Lena Hallengren konferensen tillsammans med kulturminister Marita Ulvskog.

– Sverige har valt Integration Norden som tema för detta ordförandeår och för denna konferens. Fördomar och utanförskap som etableras i tidig ålder kan bli permanent resten av livet. Vi ska därför låta de unga visa vägen och tidigt skapa förutsättningar för delaktighet och inflytande. Unga är framtiden, men också en viktig del av dagens samhälle, säger ungdomsminister Lena Hallengren i en kommentar.

Konferensen vänder sig till ungdomar, politiker, gymnasieelever, skolledare, lärare, organisationer, kulturarbetare, tjänstemän – alla som på olika sätt arbetar med ungas integration och delaktighet i de nordiska länderna. Syftet är att vara en mötesplats för diskussion och erfarenhetsutbyte. Ungefär 450 personer från Sverige, Norge, Finland, Danmark, Island och Färöarna, väntas delta i konferensen. Seminarium och workshops erbjuds som bl.a. behandlar; Har ungas delaktighet i samhället med integration att göra? Vilken roll spelar skolan för integration och samhällsengagemang? Vad betyder kulturen i dessa frågor? Kan tillgång till bostad påverka inställningen till samhället? Hur kan nordiskt samarbete på området ge ett mervärde? Involvera.nu arrangeras av Justitie-, Social-, Kultur-, Finans- och Utbildningsdepartementet. Mer information och program för de båda dagarna finns på hemsidan, www.involvera.nu

Erika Ullberg
pressekreterare
08-405 28 15
070-328 88 48