Stockholms stad

UNGDOMSPARLAMENTET TRÄNAR GYMNASIEUNGDOMAR I LEDARSKAP

Pressmeddelande   •   Sep 18, 2008 15:11 CEST

Inom ramen för demokratisatsningen Ungdomsparlamentet, får under veckans gång 140 gymnasieungdomar utbildning i ledarskap. Utbildningen omfattar bl.a. metoder för problemlösning och konflikthantering, tips på hur man uppnår ett bra arbetsklimat i en grupp, samt råd om hur gruppen skapar gemensamma regler och struktur på sitt arbete.


Utbildningen syftar till att ge ungdomarna verktyg för att klara sin uppgift som utskottsordförande i Ungdomsparlamentets verksamhet. Under de närmaste veckorna kommer drygt 700 gymnasieungdomar från olika Stockholmsskolor att arbetar fram lösningar på aktuella samhällsfrågor i olika utskott. Ordförandena har till uppgift att leda utskottsarbetet som resulterar i en motion.

De motioner som slutligen antas av Ungdomsparlamentet 2008, lämnas över till Stockholms skolborgarråd, så att politikerna får del av idéerna. Ledarskapsutbildningen äger rum på S:t Eriks gymnasium, Lilla aulan och pågår fram till och med fredag 19/9 kl. 9-16.


Bakgrundsinformation:
Ungdomsparlamentet arrangeras av Utbildningsförvaltningen i Stockholms stad, och pågår under höstterminen fram till den 14/11. Syftet är att väcka ungdomarnas intresse för samhällsfrågor och öka kunskapen om demokrati och den parlamentariska processen. Mer information finns på www.ungdomsparlamentet.se

För ytterligare information vänligen kontakta:
Helena Barrett, Projektledare, telefon 08-508 33 869,
e-post helena.barrett@utbildning.stockholm.se