Svenska ESF-rådet

Ungdomsprojekt från Malmö medverkar på rikskonferens i Örebro

Pressmeddelande   •   Nov 03, 2010 08:39 CET

New City ordnar Jobbmässa på båten Prins Bernard i april 2010. 25 ungdomar fick chansen att presentera sig för arbetsgivare

Malmöprojektet New City är ett av tjugo EU-finansierade ungdomsprojekt från hela landet som medverkar på Svenska ESF-rådets rikskonferens i Örebro den 4 november. Bland övriga deltagare märks bland andra Gustav Fridolin, riksdagsledamot för Miljöpartiet, samt Niklas Wykman och Jytte Guteland, ordförande för MUF respektive SSU.

Under förmiddagen organiseras en form av korta rundabordsmöten – så kallad speed-dejtning – där konferensdeltagarna får möjlighet att i mindre grupper träffa de tjugo projekten för att tömma dem på erfarenheter och slutsatser om hur man kan förbättra situationen för unga i arbetslivet.

–  Alla är nog överens om att det finns mycket att utveckla och förbättra i arbetet med unga arbetslösa, säger Henrik Nilsson som är ungdomscoach på New City. Problematiken är större än arbetslösheten. Social exkludering, diskriminering, bostadsbrist, bristande självförtroende gör situationen mer krävande för en del ungdomar.

– Det krävs innovativa idéer och breda samarbeten för att inte isolera problemen från varandra och för att hitta långsiktiga och hållbara lösningar. Vi ser fram emot att utbyta erfarenheter och idéer med andra projekt på konferensen i Örebro med förhoppningen att vi alla kommer hem med nya tankar och mer energi. 

En dag om och för unga i arbetslivet
Varje år anordnar Svenska ESF-rådet en rikskonferens, ESF-dagen,  för att visa upp delar av verksamheten inom Europeiska socialfonden och Europeiska integrationsfonden. I år äger ESF-dagen rum den 4 november i Örebro och har temat unga i arbetslivet.  Under dagen varvas föreläsningar och debatt med 100-tals möten mellan projekt och konferensdeltagare.  Det är en öppen konferens med besökare från myndigheter och beslutsfattare på lokal, regional och nationell nivå. Läs hela programmet på www.esf.se/esf-dagen-2010

För mer information:
Henrik Nilsson, ungdomscoach New City, 0760-96 87 86
Johanna Eriksson, ungdomscoach New City, 0760-96 87 82
www.drommarnashus.se/new-city  
Max Wallenberg, kommunikatör Svenska ESF-rådet, 08-579 171 37

Svenska ESF-rådet är en statlig myndighet med uppgift att förvalta Europeiska socialfonden och Europeiska integrationsfonden i Sverige. Under 2010 genomför ESF-rådet även det Europeiska året för bekämpning av fattigdom och social utestängning.

Under perioden 2007-2013 fördelar ESF-rådet över 6,5 miljarder kronor till projekt som främjar kompetensutveckling, motverkar utanförskap och förbättrar systemen för integration av medborgare från länder utanför EU. Räknar man in svenska offentliga medel satsas över 13 miljarder kronor. Minst 315 000 kvinnor och män kommer att beröras. Sedan 2008 har ESF-rådet delat ut över 4,2 miljarder kronor till 1615 projekt inom Socialfonden.