Svenska ESF-rådet

Ungdomsprojekt från Örebro medverkar på rikskonferens

Pressmeddelande   •   Nov 03, 2010 08:38 CET

Emelie (deltagare) och Allessandro (handledare) på Il Trenino i Pistoia. Fotograf: Lars Westerlund

Örebroprojektet Tran Sam är ett av tjugo EU-finansierade ungdomsprojekt från hela landet som medverkar på Svenska ESF-rådets rikskonferens på Conventum i Örebro den 4 november. Bland övriga deltagare märks bland andra Gustav Fridolin, riksdagsledamot för Miljöpartiet, samt Niklas Wykman och Jytte Guteland, ordförande för MUF respektive SSU. 

Under förmiddagen organiseras en form av korta rundabordsmöten – så kallad speed-dejtning – där konferensdeltagarna får möjlighet att i mindre grupper träffa de tjugo projekten för att tömma dem på erfarenheter och slutsatser om hur man kan förbättra situationen för unga i arbetslivet.

–  Alla bryr sig och är jättesnälla mot mig. Jag har lärt mig att göra riktigt goda pizzor, säger Emelie som praktiserat på pizzeria Il Trenino i Pistoia.

Emelie har tillsammans med nio kamrater genomfört en praktikperiod i Italien, berättar Ulla Berg, projektledare för Tran Sam. I Trans Sam utvecklar vi en metod så att ungdomar som inte kommer ut på egen hand får möjlighet att praktisera i ett annat land. Vi arbetar i tre steg: med förberedelser hemma, med genomförande en av praktikperiod och med utvärdering av praktiken efter hemkkomsten. Projektet ska stärka ungdomarnas möjligheter att nå arbetsmarknaden. Praktik i Italien stärker CV:t för deltagarna.

En dag om och för unga i arbetslivet
Varje år anordnar Svenska ESF-rådet en rikskonferens, ESF-dagen, för att visa upp delar av verksamheten inom Europeiska socialfonden och Europeiska integrationsfonden. I år äger ESF-dagen rum den 4 november i Örebro och har temat unga i arbetslivet. Under dagen varvas föreläsningar och debatt med 100-tals möten mellan projekt och konferensdeltagare. Det är en öppen konferens med besökare från myndigheter och beslutsfattare på lokal, regional och nationell nivå. Läs hela programmet på www.esf.se/esf-dagen-2010

För mer information:
Ulla Berg, projektledare Tran Sam, 070-754 96 09
Max Wallenberg, kommunikatör Svenska ESF-rådet, 08-579 171 37

Svenska ESF-rådet
Svenska ESF-rådet är en statlig myndighet med uppgift att förvalta Europeiska socialfonden och Europeiska integrationsfonden i Sverige. Under 2010 genomför ESF-rådet även det Europeiska året för bekämpning av fattigdom och social utestängning.

Under perioden 2007-2013 fördelar ESF-rådet över 6,5 miljarder kronor till projekt som främjar kompetensutveckling, motverkar utanförskap och förbättrar systemen för integration av medborgare från länder utanför EU. Räknar man in svenska offentliga medel satsas över 13 miljarder kronor. Minst 315 000 kvinnor och män kommer att beröras. Sedan 2008 har ESF-rådet delat ut över 4,2 miljarder kronor till 1615 projekt inom Socialfonden.