Svenska ESF-rådet

Ungdomsprojekt från Stockholm medverkar på rikskonferens i Örebro

Pressmeddelande   •   Nov 03, 2010 08:30 CET

Elna Olsson, projektledare Unga in

Unga in är ett av tjugo EU-finansierade ungdomsprojekt från hela landet som medverkar på Svenska ESF-rådets rikskonferens i Örebro den 4 november. Bland övriga deltagare märks bland andra Gustav Fridolin, riksdagsledamot för Miljöpartiet, samt Niklas Wykman och Jytte Guteland, ordförande för MUF respektive SSU. 

Under förmiddagen organiseras en form av korta rundabordsmöten – så kallad speed-dejtning – där konferensdeltagarna får möjlighet att i mindre grupper träffa de tjugo projekten för att tömma dem på erfarenheter och slutsatser om hur man kan förbättra situationen för unga i arbetslivet.

Stockholmsprojektet Unga in försöker hitta de ungdomar som i dag inte finns i några trygghetssystem. Genom samverkan med idella, offentliga och privata sektorn försöker man hitta individuella och hållbara lösningar för ungdomarna. Projektet försöker även hitta metoder för att arbeta konkret med jämställdhetsintegrering. 

– För att förbättra situationen för ungdomar som lever exkluderade i samhället, måste vi som finns i de olika verksamheterna runt ungdomarna bli bättre på att samarbeta och möta individernas behov. I projektet utgår vi alltid från arbete men lyfter även in det psyko-sociala perspektivet. På ESF-dagen i Örebro hoppas vi kunna lyfta frågor kring samverkan och jämställdhetsintegrering och utbyta erfarenheter med andra projekt som arbetar med liknade frågor, säger Elna Olsson, projektledare i Unga in.

En dag om och för unga i arbetslivet
Varje år anordnar Svenska ESF-rådet en rikskonferens, ESF-dagen, för att visa upp delar av verksamheten inom Europeiska socialfonden och Europeiska integrationsfonden. I år äger ESF-dagen rum den 4 november i Örebro och har temat unga i arbetslivet. Under dagen varvas föreläsningar och debatt med 100-tals möten mellan projekt och konferensdeltagare. Det är en öppen konferens med besökare från myndigheter och beslutsfattare på lokal, regional och nationell nivå. Läs hela programmet på www.esf.se/esf-dagen-2010

För mer information: 
Elna Olsson, projektledare Unga in, 010-486 81 23
Max Wallenberg, kommunikatör Svenska ESF-rådet, 08-579 171 37

Svenska ESF-rådet
Svenska ESF-rådet är en statlig myndighet med uppgift att förvalta Europeiska socialfonden och Europeiska integrationsfonden i Sverige. Under 2010 genomför ESF-rådet även det Europeiska året för bekämpning av fattigdom och social utestängning.

Under perioden 2007-2013 fördelar ESF-rådet över 6,5 miljarder kronor till projekt som främjar kompetensutveckling, motverkar utanförskap och förbättrar systemen för integration av medborgare från länder utanför EU. Räknar man in svenska offentliga medel satsas över 13 miljarder kronor. Minst 315 000 kvinnor och män kommer att beröras. Sedan 2008 har ESF-rådet delat ut över 4,2 miljarder kronor till 1615 projekt inom Socialfonden.