Neuroförbundet

Ungdomsstyrelsens rapport, Fokus 12, avslöjar att unga med funktionsnedsättning har sämre levnadsförhållanden än unga utan funktionsnedsättning: Då rapporten lämnas till regeringen har Kathleen Bengtsson-Hayward följande kommentarer:

Pressmeddelande   •   Dec 04, 2012 14:18 CET

Ungdomsstyrelsens rapport, Fokus 12, avslöjar att unga med funktionsnedsättning har sämre levnadsförhållanden än unga utan funktionsnedsättning. Med anledning av att rapporten lämnas över till regeringen har Kathleen Bengtsson-Hayward följande kommentarer:

-          Ungdomsstyrelsens rapport Fokus 12 visar på att dagens stela statliga lösningar inte uppnår uppsatta mål. Det kostar för mycket pengar och har för lite effekt. Allt på bekostnad av våra ungdomar.  Framtidens lösningar bör vara flexibla, samhällsekonomiskt hållbara och sätta individen i fokus.

-          Ungdomar är smarta. Om gymnasie- och högskoleutbildning inte leder till arbete nöjer sig fler ungdomar med funktionsnedsättning med grundskolan. Här kan Flexjobb vara en smartare lösning, som leder till riktigta arbeten och tro på att utbildning lönar sig.

-          Långtidsarbetslöshet eller aktivitetsstöd är ingen samhällsekonomsikt hållbar lösning. Riktiga arbeten, där man får användning av det man utbildar sig för, är samhällsekonomiskt hållbart. Arbeten som utgår ifrån 100 % av förmågan, till 100 % av lönen. Flexjobb finns i Danmark och sysselsätter idag 52 000 danskar.          

Fokus 12 tar upp flera viktiga perspektiv på problem och lösningar för ungdomar med funktionshinder. Neurologiskt Handikappades Riksförbund har valt att kommentera delar av rapporten.

Fakta om flexjobb
Möjlig att behålla arbetet eller förbättrade möjligheter till nytt arbete vid funktionsnedsättning
100 % av arbetsförmågan 100 % av lönen
Framgångrik modell i Danmark som idag omfattar 52 000 danskar
För ytterligare information, klicka på Flexjobb

För mer information kontakta gärna:
Kathleen Bengtsson-Hayward, förbundsordförande Neurologiskt Handikappades Riksförbund
Mobil: 076-0017013
Mail: kbh@nhr.se

Max Ney, opinionsbildare Neurologiskt Handikappades Riksförbund
Mobil: 076-0017018
Mail: max.ney@nhr.se

Neurologiskt Handikappades Riksförbund är en ideell och politiskt obunden intresse-, service- och kamratorganisation. Vi verkar på riks-, läns- och lokal nivå. Vi arbetar bl.a. genom att stödja forskning, samt genom utrednings- och utvecklingsarbete. Förbundet har idag drygt 13 000 medlemmar. NHR verkar för att personer med neurologiska sjukdomstillstånd skall få sina behov och rättigheter tillgodosedda och därigenom förbättrade levnadsvillkor.