Umeå kommun

Ungdomstorget i europeisk tävling

Pressmeddelande   •   Apr 17, 2013 13:35 CEST

Ungdomstorget i Umeå tävlar om att vinna ett pris för de bästa och mest innovativa aktörerna från en lokal europeisk offentlig förvaltning.

Priset heter EPSA (European Public Sector Award) och kommer att delas ut i november i den nederländska staden Maastricht. Temat för priset är "Weathering the Storm: Creative Solutions in a time of Crisis”.

Priset har skapats för att uppmuntra lokala myndigheter att pröva innovativa sätt att lösa problem på och leverera tjänster, genom att konstruera bättre processer och genom nya strukturella lösningar i samarbete med samverkanspartners.
Ungdomstorgets grundidé är att erbjuda ungdomar ett samlat stöd från lokala myndigheter. Tanken är att underlätta servicen och skapa en skräddarsydd planering i samsyn tillsammans med individen.

Framgångsfaktorn för Ungdomstorget är samlokaliserad samverkan där resurser från Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Västerbottens läns Landsting och Umeå kommun samarbetar genom teamarbete och tydlig ansvarsfördelning.

Ungdomstorget erbjuder en gemensam arena där varje individ erbjuds stöd utifrån sina unika förutsättningar, vilja och behov. Medlet är samverkan där hälsoperspektivet möter arbetslinjen och målet är egen försörjning.

Utdelare av priset är European Institute of Public Administration (EIPA), centret för europeisk utbildning och utveckling av medlemsstaternas offentliga sektor.

Priset delas ut för att EIPA under de senaste fem åren har sett lokala offentliga förvaltningar i hela Europa monterats ned på grund av påfrestning på de offentliga finanserna. Det har förändrat sättet hur offentliga tjänster levereras och en förändrad bedömning av omfattningen och typen av tjänster som ska ges av myndigheter, oberoende av hur de levereras. Ändå är det just i tider av ekonomisk kris som medborgarna har ett större behov av lokala offentliga lösningar.
Vissa lokala europeiska myndigheters åtgärder har visats sig effektiva och gett ökat positivt resultat, samtidigt som de hållit en hög professionell nivå och kvalitet i deras verksamhet. Prisets tema ger lokala myndigheter en möjlighet att vara stolt över sina prestationer och att visa upp hur de hanterar tuffa utmaningar. Dit hör Ungdomstorget i Umeå.
Kontaktuppgifter:
Katarina Hansson
utvecklingsledare, Ungdomstorget
Sveagatan 8
901 84 Umeå
tel: 070-315 55 14
mejl: katarina.hansson@umea.se