Landsbygdsdepartementet

Ungersk minister besöker svenska bioenergianläggningar

Pressmeddelande   •   Feb 01, 2007 11:57 CET

Idag besöker den ungerske jordbruksministern József Gráf Sverige och jordbruksminister Eskil Erlandsson. Under två dagar ska ministrarna bland annat diskutera fortsatt reformering av den gemensamma jordbrukspolitiken och WTO-förhandlingarna men fokus kommer att ligga på bioenergi. Sverige har goda relationer med Ungern inom bioenergiområdet och syftet med besöket är bl.a. att diskutera potentiella samarbetsområden.

- Vårt land ligger i framkant inom EU när det gäller bioenergi. Hela 28 % av den totala energitillförseln i Sverige uppgår för närvarande av förnybar energi, säger jordbruksminister Eskil Erlandsson.

- Det är glädjande att det finns ett så stort intresse från våra grannländer och att vi kan hjälpa dem att utvecklas i samma riktning som oss. Förutom den positiva effekten förnybar energi har på miljön har den också ett stort värde för det nationella näringslivet. Ungern tex. har liknande förutsättningar som vi när det gäller skogen, fortsätter Eskil Erlandssson.

- En stor andel av den förnybara energin från Sverige kommer från skogsbruket. Det internationella intresset för svensk bioenergiproduktion har ökat på senare tid vilket har medfört att Sverige blivit ett populärt land att besöka i sammanhanget, avslutar Eskil Erlandsson.

På Gráfs agenda står också besök till biogasanläggningen på Nynäs utanför Nyköping där livsmedelsavfall, gödsel och vallensilage omvandlas till biogas. Ett annat besök går till ENA Energi AB i Enköping som producerar och distribuerar fjärrvärme till de flesta invånare i Enköpings kommun. Här produceras el och värme ur miljövänligt biobränsle som till största delen består av rester från avverkning, spill från sågverk och pappersfabriker.


Kontakt:
Therese Bengtsson
Pressekreterare hos Eskil Erlandsson
08-405 11 88
070-519 01 59
therese.bengtsson@agriculture.ministry.se

Bernadette Lazar Faber
Pressassistent
08-405 11 65
070-621 97 47
bernadette.lazar-faber@agriculture.ministry.se

Anette Madsen
Departementssekreterare
08-405 11 29
070-547 46 38