SVERIGES KONSTFÖRENINGAR

Ungt konsthantverk med sprängkraft

Pressmeddelande   •   Feb 14, 2018 09:14 CET

En dynamit av glas, detaljrika figuriner och ett tuftat ägg är några av de konstverk som besökaren möter i utställningen Ung.Konst som har vernissage lördagen den 17/2 kl. 11.00 på Ljusterö konstförening. Adress: Information Ljusterö/Konsthallen, Ljusterö torg, Ljusterö.

I utställningen Ung.Konst presenteras åtta nyutexaminerade konsthantverkares arbete. Syftet med utställningen är att visa ett brett tvärsnitt av dagsaktuellt konsthantverk, en brokig mix av olika material och uttryck som speglar infallsvinklar och frågeställningar från vår samtid. Gemensam nämnare är att alla verk är ”unga” och har skapats av nyutbildade och idag verksamma konsthantverkare i Sverige, alla födda på 80-talet.

I utställningen medverkar Alexander Tallén, Ammy Olofsson, Ea ten Kate, Jelizaveta Suska, Lisa Wallert, Maja Michaelsdotter Eriksson, Matilda Dominique och Polat Ghasemloo.

Gruppen delar en konsthantverksmässig yrkesutbildning men den individuella yrkestiteln är inte avgörande. Det centrala är arbetet som utförs och gemensamt är det materialbaserade uttrycket och de idévärldar som tar form i det valda materialet. Tillsammans med den här gruppen visarvi konsthantverket som en konstnärlig disciplin.

Utställningen Ung.Konst har producerats i samarbete mellan Konsthantverkscentrum och Sveriges Konstföreningar och är den andra i en serie turnéutställningar som presenteras inom ramen för konceptet 1 kubik konsthantverk.

Samarbetet mellan Konsthantverkscentrum och Sveriges Konstföreningar vill stimulera intresset för och kunskapen om konsthantverk på den plattform som konstföreningarna erbjuder. Gemensamt lyfter organisationerna det nyskapande och nytänkande fältet konsthantverk där idé och hantverkskunnande går hand i hand. Målet är att öka kunskapen om nutida konsthantverk i landets konstföreningar.


Turnéschema 2018

  • Ljusterö konstförening, februari-mars
  • Hjos konstförening, april
  • Hofors konstintresse, augusti
  • SKÅDEBANAN i Jönköpings län, september
  • Bodens Konstgille, oktober
  • Rättviks konstförening, november


Läs mer om utställningen och ladda ner pressbilder från vår hemsida: http://sverigeskonstforeningar.nu/virveln/utstallningar/ung-konst-1-kubik-konsthantverk/


Om oss

Stiftelsen Konsthantverkscentrum bildades 1990 och är Sveriges största yrkesorganisation för konsthantverkare och slöjdare. Organisationen representerar cirka 800 anslutna utövare. Uppdraget är att ge råd, stöd och information. Konsthantverkscentrum vill stimulera konsthantverkaren i sin yrkesroll, stärka konsthantverkets ställning i samhället samt verka arbetsfrämjande för utövare.

Verksamheten skapar mötesplatser – utställningar, marknader, fortbildningar, seminarier och symposier – samt samverkar med närliggande branscher och organisationer för nya kontaktytor. Konsthantverkscentrum verkar med stöd från Kulturrådet, samt verksamhetsstöd från Region Skåne och Västra Götalandsregionen. Internationellt ingår Konsthantverkscentrumi World Crafts Council och Network of Nordic Crafts Associations.

www.konsthantverkscentrum.org

Sveriges Konstföreningar bildades 1973 för att tillvarata konstföreningarnas intressen i kulturlivet. Konstbildning är en av huvuduppgifterna. Riksförbundet organiserar runt 700 konstföreningar runt om i landet. Sveriges Konstföreningar är en partipolitiskt obunden ideell organisation vars ändamål är att tillvarata landets konstföreningars intressen. Sveriges Konstföreningar arbetar för att konstföreningarna även i framtiden ska vara en viktig del av det svenska kulturlivet. Det gör vi genom att fortbilda konstföreningsledare, producera utställningar och utbildningsmaterial, ge stöd och hjälp i det dagliga föreningslivet och verka kulturpolitiskt på riksnivå för att konstföreningarna ska få bättre förutsättningar för sin verksamhet.

www.sverigeskonstforeningar.nu

SVERIGES KONSTFÖRENINGAR är en partipolitiskt obunden ideell riksorganisation vars ändamål är att tillvarata landets konstföreningars intressen.

SVERIGES KONSTFÖRENINGAR

Post och besöksadress: Tegnérgatan 60A, 216 12 Limhamn

Tel: 040-36 26 60 (vxl)

E-post: info@sverigeskonstforeningar.nu

Hemsida: www.sverigeskonstforeningar.nu