Uniflex

UNIFLEX AB - DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI – 30 SEPTEMBER 2010

Pressmeddelande   •   Okt 21, 2010 09:22 CEST

Delårsrapporten i korthet

  • Nettoomsättningen i det tredje kvartalet uppgick till 334,7 MSEK (179,2), en ökning med 87 procent.
  • Resultat per aktie i det tredje kvartalet uppgick till 5,87 SEK (0,66) före utspädning och 5,73 SEK (0,66) efter utspädning.
  • Rörelseresultatet för det tredje kvartalet uppgick till 26,6 MSEK (3,3).
  • Rörelsemarginalen i det tredje kvartalet uppgick till 7,9 procent (1,8).
  • Nettoomsättningen för perioden uppgick till 825,3 MSEK (479,2), en ökning med 72 procent.
  • Resultat per aktie för perioden uppgick till 10,88 SEK (1,28) före utspädning och 10,61 SEK (1,28) efter utspädning.
  • Rörelseresultatet för perioden uppgick till 49,4 MSEK (6,2), motsvarande en rörelsemarginal på 6,0 procent (1,3).
  • Resultatet efter finansiella poster för perioden uppgick till 49,2 MSEK (6,6).
  • Resultatet efter skatt för perioden uppgick till 36,6 MSEK (4,2).
  • Kassaflödet från den löpande verksamheten för perioden uppgick till 15,4 MSEK (-27,8).

För ytterligare information kontakta:
Jan Bengtsson, VD, tfn 08-555 368 10
Kent Thudén, Ekonomichef, tfn 08-555 368 50

Uniflex är ett auktoriserat bemanningsföretag som arbetar med uthyrning, rekrytering och omställning av personal inom områdena industri, lager, bygg, el, kontor, restaurang och butik. Uniflex är noterat på NASDAQ OMX Stockholm, Small Cap och finns idag på 40 orter i Sverige samt i Manchester, Storbritannien och Oslo, Norge. Uniflex är medlem i Almega - Bemanningsföretagen och har kollektivavtal med LO och Unionen. Uniflex är kvalitets- och miljöcertifierat.