Uniflex

Uniflex AB – Finansiell kalender 2011

Pressmeddelande   •   Okt 21, 2010 14:01 CEST

Rapporttillfällen
Bokslutskommuniké 2010                    31 januari 2011, kl. 07.25
Delårsrapport januari-mars                   18 april 2011, kl 13.30
Delårsrapport januari-juni                     18 juli 2011, kl 07.25
Delårsrapport januari-september           20 oktober 2011, kl 07.25

Årsstämma
Årsstämma kommer att hållas den 18 april 2011 kl. 16.00 i Uniflex lokaler på Arenavägen 57, 121 07 Stockholm-Globen.

Årsredovisning
Årsredovisningen för 2010 beräknas utkomma under vecka 13 och hållas tillgänglig på bolagets hemsida www.uniflex.se.

För mer information, kontakta:
Jan Bengtsson, VD, 073-600 68 10
Kent Thudén, Ekonomichef, 073-600 68 50

Uniflex är ett auktoriserat bemanningsföretag som arbetar med uthyrning, rekrytering och omställning av personal inom områdena industri, lager, bygg, el, kontor, restaurang och butik. Uniflex är noterat på NASDAQ OMX Stockholm, Small Cap och finns idag på 40 orter i Sverige samt i Manchester, Storbritannien och Oslo, Norge. Uniflex är medlem i Almega - Bemanningsföretagen och har kollektivavtal med LO och Unionen. Uniflex är kvalitets- och miljöcertifierat.