Uniflex

Uniflex valberedning utsedd

Pressmeddelande   •   Okt 18, 2010 15:14 CEST

Uniflex valberedning har i uppdrag att föreslå kandidater till styrelsen men även att lämna förslag på ersättning till styrelseledamöter och revisorer.

Uniflex största aktieägare och styrelsens ordförande Björn Örås har i samråd utsett följande ägarrepresentanter:

1 Thomas Krishan
2 Lars Wiklund
3 Uniflex - Björn Örås

Thomas Krishan har utsetts till valberedningens ordförande.

Aktieägare i Uniflex är välkomna att inkomma med förslag till valberedningens ordförande under adressen: Valberedningen, Uniflex AB, Box 7014, 121 07 Stockholm.

För mer information, kontakta:
Thomas Krishan, 070-486 17 74
Björn Örås, styrelseordförande Uniflex, 070-526 79 97

Uniflex är ett auktoriserat bemanningsföretag som arbetar med uthyrning, rekrytering och omställning av personal inom områdena industri, lager, bygg, el, kontor, restaurang och butik. Uniflex är noterat på NASDAQ OMX Stockholm, Small Cap och finns idag på 40 orter i Sverige samt i Manchester, Storbritannien och Oslo, Norge. Uniflex är medlem i Almega - Bemanningsföretagen och har kollektivavtal med LO och Unionen. Uniflex är kvalitets- och miljöcertifierat.