Navigio

Unik auktorisering inom Career Transition/Outplacement

Pressmeddelande   •   Mar 13, 2012 14:42 CET

Navigio Rekrytering & Ledarskap har erhållit Sveriges första auktorisering av tjänsten Career Transition från HRK, Sveriges branschförening för Human Resource konsulter.

Agneta Åkerhielm, ansvarig för Navigios tjänsteområde Career Transition & Talent Management, uttalar sig: ”Det är helt nytt i branschen! Vi är de första som auktoriserats av HRK inom detta område och det känns fantastiskt roligt! Vi har ett unikt erbjudande till marknaden som levererar stort värde till våra kunder och kandidater. Vi arbetar efter en väl definierad arbetsprocess med verktyg som både hanterar individens ofta svåra situation och som på sikt verkligen ger resultat.”
    
”En auktorisering av HRK är verkligen en kvalitetsstämpel på vår arbetsprocess inom Career Transition”.

HRK, Sveriges Branschförening för Human Resource konsulter, har som mål att samla professionella och seriöst arbetande konsultföretag inom HR-området. Föreningens avsikt är att symbolen HRK ska garantera såväl användarna av konsulttjänster som de individer som kommer i kontakt med ett HRK-medlemsföretag en professionell, individuell och etisk oklanderlig behandling. Läs mer på www.hrk.org
    
Läs mer om Navigio och vårt tjänsteområde Career Transition & Talent Management på www.navigio.se

Om Navigio Rekrytering & Ledarskap

Navigio Rekrytering & Ledarskap är ett av Nordens ledande konsultföretag inom HR och erbjuder tjänster inom rekrytering, urval, organisations- och ledarutveckling. Navigio är etablerade på den nordiska marknaden, men arbetar även internationellt. Vi har utifrån våra nordiska kontor genomfört uppdrag i över 30 länder under de senaste åren. Bland våra uppdragsgivare återfinns såväl stora internationella koncerner som mindre tillväxtföretag. Vi bygger långa och nära kundrelationer och strävar aktivt mot att vara en strategisk partner för våra kunder när det gäller att attrahera, rekrytera, utveckla och behålla framgångsrika medarbetare.

 

Navigio har funnits på marknaden i 20 år och är idag ett tillväxtföretag som vuxit med 2000 % de senaste 7 åren. Vi har tillsammans med våra anställda och partners skapat en organisation som lever som den lär och där alla, oavsett roll, kan bli partner. Navigio har utsetts till Sveriges sjätte bästa arbetsplats 2010. Vi arbetar löpande med att befästa och förbättra vår position som en av Sveriges bästa arbetsplatser och involverar alla medarbetare i detta arbete.

 

Navigio är auktoriserade av HRK, Sveriges branschförening för HR-konsulter. Det innebär att våra metoder och verktyg granskats av extern part och att vi har fått en kvalitetsstämpel på vårt arbetssätt. Auktoriseringen betyder att vi har valida och reliabla metoder, ett etiskt förhållningssätt samt en vetenskaplig grund i vårt arbetssätt.

 

­  Vår vision är “A world where organisations enable people to unleash their full potential to maximize performance “.

­  Vår mission är “To make our clients successful by recruiting, developing and retaining the right people”.

­  Vår målsättning är att vara “The best HR consultancy developing people and organizations”.

­  Våra värderingar är ”Respekt för individen, Professionalism i allt, Kunden i fokus och Affärsmässighet” och genomsyrar hela vår verksamhet.

 

Kontaktperson

Elin Kiw, Pressansvarig, elin.kiw@navigio.se, telefon: 070-777 22 67