Sveriges Kommuner och Landsting

Unik chans för Sverige att få världsledande forskningscentrum

Pressmeddelande   •   Okt 07, 2005 13:04 CEST

Regeringen bör agera kraftfullt för att ett Europeiskt centrum för neutronforskning (ESS) etableras i Sverige. ESS skulle innebära en unik möjlighet för Sverige och Östersjöregionen att placera sig på kartan i forskningsvärden och en lämplig plats för forskningscentrat är Lund.

Styrelserna för Svenska Kommunförbundet och Landstingsförbundet uppmanar i dag regeringen att verka för forskningsanläggningen ESS ska placeras i Lund. En satsning på ESS kan på både kort och lång sikt främja tillväxt och sysselsättning, anser styrelserna.

ESS, European Spallation Source, ska bli ett världsledande centrum för forskning om neutroner inom en rad vetenskapliga områden, exempelvis materialteknik, biomedicin, läkemedel, energiteknik, ingenjörsteknik, IT m.m. I Lund finns redan i dag en rik vetenskaplig miljö med utmärkta transportförhållanden och en högteknologisk industriell omgivning. Kommunen har undersökt en lämplig byggplats i nordöstra Lund och förhandlingar pågår om upplåtelse av mark.

Investeringskostnaderna beräknas bli cirka 11 miljarder kronor, och den årliga driften cirka 900 miljoner kronor. För att klara finansieringen bör ett offentligt och privat partnerskap (OPP-lösning) prövas. Då kan näringslivet engageras i investeringen, något som bland annat minskar anspråken på statlig finansiering.

- Detta är ett unikt tillfälle för Sverige och Öresundsregionen att skapa ett världsledande forskningscentrum.ESS är en högteknologisk satsning i världsklass och skulle självklart få mycket positiva effekter för både tillväxt och sysselsättning. Med de goda förutsättningar som redan i dag finns i Skåne förefaller valet av läge för ESS vara utmärkt, säger Ilmar Reepalu, ordförande för Svenska Kommunförbundet.

Beslutet om ESS måste fattas av EU-kommissionen inom de närmaste åren, så att en byggstart kan ske omkring 2010, då kan anläggningen tas i drift under andra delen av 2010-talet.

För mer information: Avd. för tillväxt och samhällsbyggnad, Anders Elmevik,
Tfn 08-452 73 970, Mobil 070-337 73 97, anders.elmevik@skl.se