Svensk Exportkredit AB

Unik dollar-emission från AB Svensk Exportkredit

Pressmeddelande   •   Feb 23, 2007 14:08 CET

AB Svensk Exportkredit (SEK) har, som första svenska låntagare, emitterat en 10-årig global obligation. Den såldes i USA, Asien, Mellanöstern och Europa och total volym i emissionen var 1,25 miljarder USD. Detta är det största belopp som SEK någonsin emitterat i en enskild obligation. Den var planerad att bli 1,0 miljarder USD, men efter mycket stor efterfrågan och en övertecknad bok redan efter sex timmar, beslutade SEK att utöka emissionen till 1,25 miljarder. Att detta är en lyckad transaktion visas även av att SEK är en av få låntagare globalt sett i år att sälja och prissätta en 10-årig benchmark på en enda dag med en övertecknad bok och utökad volym.

SEK ägs till 100 % av svenska staten. SEKs uppdrag är att säkerställa tillgång till finansiella lösningar för export och infrastruktur. SEK erbjuder ett brett utbud av finansiella lösningar, allt ifrån standardiserade lån till innovativa och komplexa finansieringsprodukter. SEKs verksamhet vilar på kommersiell grund. SEK finansierar sin verksamhet huvudsakligen genom att ge ut obligationslån på de internationella kapitalmarknaderna.

Fakta om obligationen:

Rating: Aa1/AA+
Issue amount: USD 1.25 billion
Payment Date: 1 March 2007
Coupon: 5.125%, (semi annual)
Maturity: 1 March 2017
Reoffer Price: 99.714%
Reoffer Yield: 5.162%
Joint Lead Managers: Goldman Sachs International, JP Morgan Securities, Lehman Brothers


För ytterligare information kontakta: Richard Anund, Head of Funding, 08-613 83 51


SEKs uppdrag är att säkerställa tillgång till finansiella lösningar för export och infrastruktur. SEK erbjuder ett brett utbud av finansiella lösningar, allt ifrån standardiserade lån till innovativa och komplexa finansieringsprodukter. SEKs verksamhet vilar på kommersiell grund. SEK finansierar sin verksamhet huvudsakligen genom att ge ut obligationslån på de internationella kapitalmarknaderna. SEKs rating från Standard & Poor's respektive Moody's är AA+/Aa1 för långfristiga skulder. Se även SEKs hemsida: www.sek.se