Stiftelsen Professor Lars-Erik Gelins Minnesfond

Unik forskning stöds av Gelinfonden

Pressmeddelande   •   Jul 10, 2013 07:15 CEST

Stiftelsen Professor Lars-Erik Gelins Minnesfond utdelar 400 000 kronor till professorerna Suchitra Holgersson och Michael Olausson vid Sahlgrenska Akademin i Göteborg. Ytterligare fem forskare inom transplantationsområdet får dela på 300 000 kronor.

Suchitra Holgersson och Michael Olausson samarbetar i två olika projekt inom stamcellsforskning som är relaterade till transplantationsområdet. De får 200 000 kronor vardera till forskning som kan leda till att det i framtiden går att reparera en sviktande lever istället för att transplantera en ny lever. Genom att tekniken innebär att man transplanterar kroppseget material slipper patienten livslång medicinering mot avstötning som i vissa fall kan ge biverkningar.

Suchitra Holgerssons och Michael Olaussons forskning har redan idag haft stora kliniska framgångar. Under 2012 publicerades de två första ingreppen i världen med operation av en stamcellstillverkad ven för att ersätta ett blodkärl till levern som inte fungerade. Tack vare operationen undveks en
levertransplantation. Ytterligare två patienter har transplanterats med en liknande teknik på Sahlgrenska Universitetssjukhuset.

Tekniken att tillverka nya blodkärl öppnas stora möjligheter för flera olika patientgrupper, bland annat dialyspatienter som har svårigheter att anlägga accesser till blodbanan eller hjärtpatienter som behöver nya kranskärl.

Övriga forskningsprojekt som delar på 300 000 kronor:

75 000 kronor - Jenny Nyström, professor, Sahlgrenska Akademin vid
Göteborgs Universitet, Frisättning av inteleukin-10 hos patienter som genomgått lever-, njur- eller kombinerad lever- njurtransplantation.

75 000 kronor - David Berglund, doktorand, Uppsala Universitet. Cellterapi med regulatoriska
T-celler för att inducera immunologisk tolerans vid transplantation – en klinisk studie.

50 000 kronor - Rickard Nordén, doktorand, Institutionen för biomedicin
vid Göteborgs Universitet, Selektinligander aktiverade av Cytomegalovirus (CMV) och Epstein-Barrvirus (EBV) hos transplantationspatienter.

50 000 kronor - Åsa Norén, legitimerad läkare, Sahlgrenska Akademin vid Göteborgs Universitet, Kliniska dialysförsök med genmodifierad grisnjure ansluten till människans blodcirkulation.

50 000 kronor - Johan Nordström, doktorand, Karolinska Universitetssjukhuset, Studier angående förbättrad organpreservation vid transplantation med avliden donator.

För ytterligare upplysningar kontakta gärna Håkan Hedman, ordförande i Stiftelsen Professor Lars-Erik Gelins Minnesfond, telefon 070-718 16 70 alt. hakan.hedman@gelinfonden.org.

Foton kan översändas på begäran.

 

Lars-Erik Gelin (1920 – 1980) var innehavare av den första professuren i transplantationskirurgi i Sverige och en nationellt och internationellt banbrytande forskare inom transplantationsområdet. 1965
genomförde han den första njurtransplantationen vid Sahlgrenska sjukhuset och utvecklade under 1970-talet verksamheten till en av de ledande i världen för njurtransplantationer. 1981 grundades Stiftelsen Professor Lars-Erik Gelins Minnesfond på initiativ av Njurförbundet Västsverige. Stiftelsen utdelar årligen omkring 900 000 kronor till forskning och utveckling inom transplantationsområdet.

Se mer på www.gelinfonden.org.