Vänsterpartiet

Unik granskning av grundlagen ur könsmaktsperspektiv

Pressmeddelande   •   Mar 08, 2006 11:42 CET

I dag på den internationella kvinnodagen beslutar Grundlagsutredningen att starta en analys av grundlagen ur ett könsmaktsperspektiv. Mats Einarsson, vänsterpartiets representant i utredningen är nöjd:

- Vänsterpartiet har drivit frågan länge. Vi föreslog att det skulle stå i direktiven till utredningen, men regeringen sa nej. Nu tar utredningen ett eget initiativ, säger Mats Einarsson, riksdagsledamot (v).

Grundlagsutredningen kommer att tillsätta ett särskilt forskningsprojekt som tar fram modeller för analys av den framtida maktfördelningen ur ett könsperspektiv.

- Det är första gången en sådan analys görs i Sverige och förmodligen i världen, säger Mats Einarsson.

- Det kan tyckas att våra grundlagar är könsneutrala, bortsett från att medborgare överallt kallas ”han”. Men precis som det är ”lika förbjudet för fattiga och rika att sova under Paris broar” så kan formell likabehandling dölja verkliga ojämlikheter och i värsta fall upprätthålla dem. Grundlagen kan inte förstås isolerad från det samhälle som underordnar kvinnor och överordnar män. Vi vill analysera den svenska regeringsformen i detta avseende, säger Mats Einarsson.

- Erfarenheterna från andra områden visar betydelsen av könsperspektiv. Vi såg det i lagstiftningen kring kvinnomisshandel och prostitution där en äldre, formellt könsneutral lagstiftning, dolde de faktiska könsmaktrelationerna och i realiteten missgynnade kvinnor, säger Mats Einarsson.

För ytterligare kommentarer, kontakta:
Mats Einarsson, riksdagsledamot, 0703-43 96 31
Matti Kataja, pressekreterare, 0709-28 30 10
Vänsterpartiets presstjänst, 0706-20 00 64