SvenskPress.se

Unik industrifastighet till salu i Sundsvall

Pressmeddelande   •   Maj 03, 2012 14:36 CEST

I Svartvik en mil söder om Sundsvall finns en unik byggnad i form av Svartviks kraftstation som nu väntar på rätt ägare. I över 180 år har Svartviksbukten varit en arena för skogsindustriell verksamhet och nyfikenheten är naturligtvis stor över vilken typ av verksamhet som kan tänkas ta över den anrika fastigheten.

Reservkraftverket i Svartvik, som byggdes 1963, togs ur drift för några år sedan och själva verket, ångturbinen och generatorn såldes till Indien. Idag skulle anläggningen med en skorsten på 89 meter med tillhörande tomtmark kunna lämpa sig utmärkt för till exempel materialhantering, mineraler eller liknande.

– Läget är utmärkt då det är nära till både järnväg, hamn och E4, berättar Gävleföretagaren Jan Olsson som förvärvade fastigheten av Sydkraft för några år sedan.
Närheten till Sveriges enda aluminiumsmältverk borde också kunna vara en fördel, särskilt för någon aktör som har med den typen av verksamhet att göra. Det kan vara antingen kunder eller leverantörer.

Det är inte säkert att den perfekta köparen finns inom Sveriges gränser så Olsson håller diskussion öppen även för utländska intressenter.
– Det viktigaste är att vi kan finna en köpare som har stor nytta av anläggningen liksom att denne kan verka för tillväxt och arbetstillfällen i Svartvik med omnejd, hälsar Jan.

Jan Olsson har mångårig erfarenhet av fastighetsförvärv, utveckling och förädling av objekt och har genomfört flera stora affärer gentemot både privata och offentliga aktörer med gott resultat och goda vitsord. Bland annat blev restaureringen av Forsbacka bruks herrgård, med flyglar och kontorsbyggnad, internationellt uppmärksammad.
Avsikten med försäljningen av Svartviks kraftstation är att kunna vara köparen behjälplig med att anpassa fastigheten utifrån dennes behov och krav.

Anläggningen kostade ursprungligen ungefär 350 miljoner att uppföra. Ett beräknat försäljningspris idag är 10-20 miljoner kronor beroende på anpassning.

Svartvik har förutom en spännande industrihistoria med utställning och byggnader från industriepoken mycket att erbjuda i form av spännande park- och trädgårdsmiljö, lekpark med historiskt tema, restaurang i herrgårdsmiljö, mysigt sommarcafé och antikhandel.

För mer information kontakta Jan Olsson
Tel: 070-696 44 00
E-post: jano.powerab@gmail.com
Fax: 0290-71 000

Materialet framtaget i samarbete med SvenskPress.se