Lunds universitet

Unik insats för Skissernas museum ger hedersdoktorat i humaniora i Lund

Pressmeddelande   •   Feb 01, 2010 10:12 CET


En tysk historiker som hjälpt till att bygga upp en stor forskarmiljö vid Historiska institutionen, en museichef vars kontakter bidragit till att ge Skissernas museum sina unika samlingar och en framstående italiensk lingvist vars forskning och stöd utvecklat grundutbildningen i italienska blir nya hedersdoktorer vid den humanistiska fakulteten på Lunds universitet i vår.

Jörn Rüsen, professor emeritus, född 1938. Han är internationellt sett en av de mest framstående forskarna inom historiefilosofi, vetenskapshistoria och historiekultur/narrativ teori vilket engagerar många av forskarna vid Historiska institutionen i Lund.
Historiska institutionen har under en följd av år kunnat räkna med hans intellektuella stöd i intressanta frågor om människors möten med historien och om den historiska dimensionens betydelse för identitetsbildning och samhällsutveckling. Rüsen har också varit gästföreläsare och medverkat i flera stora internationella projektansökningar för Lunds räkning samt bistått lundaforskarna i projektet ”Förintelsen och den europeiska historiekulturen”.

Viveca Bosson, f. museichef och fil lic. född 1930 i Lund och till vissa delar uppväxt i Paris med konstnärsföräldrarna Erik Olson och Solvig Erik-Nilsson.
Under sin studieperiod i Lund studerade Bosson bland annat konsthistoria för Skisssernas Museums grundare Ragnar Josephson. 1959 forskade hon om 10- och 20-talets franska avantgardrörelse i Paris vid Cité universitaire. Det var då som hon på uppdrag av Ragnar Josephson började skapa en fransk samling för Skissernas museum. Hennes personliga kontakter i konstvärlden med bland andra Sonia Delaunay, Matisse, Chagall, Calder, Mirò, Vieira da Silva, Manessier med flera ledde till en rad donationer av skisser och kartonger som vi idag kan studera på Skissernas Museum.
Hennes kunskaper och entusiasm har bidragit mycket både till konstlivet i Sydsverige och till Lunds universitet.

Raffaele Simone, professor, född 1944. Simone är en av Italiens mest ansedda lingvister och mycket ofta anlitad i olika språkvetenskapliga sammanhang internationellt.
Vid sidan om sin stora vetenskapliga aktivitet är Simone en aktiv författare och debattör i synnerhet i fråga om utbildningspolitik. Genom kontakter med språkforskare i Lund har Simone starkt kommit att påverka utvecklingen och internationaliseringen av ämnet italienska vid Lunds universitet.
Under 2010 kommer Simone att vara gästprofessor vid Språk- och litteraturcentrum i Lund vilket kommer att gagna universitetets nya doktorander i italienska.För mer information vänligen kontakta:
Marianne Thormählen, prodekan för forskning på Området för humnaiora och teologi, Tel: 046-222 75 43, e-post: Marianne.Thormahlen@englund.lu.se