Högskolan Dalarna

Unik lärarutbildning vid Högskolan Dalarna uppmärksammas i TV

Pressmeddelande   •   Mar 17, 2006 14:08 CET

Redan 2003 började Högskolan Dalarna utbilda lärare med Internet som studieplats. Utbildningen har lett till att fler fått möjlighet att bli lärare och den har väckt nyfikenhet i omvärlden. På onsdag presenteras den här utbildningen i TV:s Kunskapskanalen, som ett intressant exempel på vad som händer i högskolevärlden.

Utbildningen startade som en naturlig följd av ett projekt för att få fler män till skolan, som genomfördes vid Högskolan Dalarna 2002. Projektet visade att det finns män i Dalarnas glesbygder som skulle vilja utbilda sig till lärare, men som av olika skäl inte kan flytta från hemorten för att studera. Att få den teoretiska lärarutbildningen via Internet blev därför en möjlighet för de här männen, som för så många andra idag.

– Den här utbildningen är en jättegrej för dem som bor långt från högskoleorterna. Själv hade jag inte börjat studera om den inte hade funnits, berättar Martin Enochsson, Malung. Han var en av de första som började på utbildningen och han medverkar i TV-programmet.
– Utbildningen är väldigt bra. En fördel med att plugga via nätet är att man är mycket fokuserad på studierna och att man förbereder sig noga. Det går inte att smita ifrån en uppgift.

En viktig förutsättning för att bli antagen till utbildningen är att Högskolan Dalarna har eller kan starta ett samarbete med en skola i närheten av den sökandes hemort. Den skolan tar under studietiden ett visst utbildningsansvar för den studerande och fungerar som kontaktskola. Där genomförs också den praktiska delen av utbildningen.

– Alla andra delar i utbildningen är koncentrerade till nätet. I vissa kurser behövs kanske en eller ett par träffar i Falun, men det viktigaste ska hända på nätet. Det har vi varit konsekventa med och det är därför utbildningen nu har blivit så attraktiv, säger Ulf Oom Gardtman som startat och som ansvarar för utbildningen.

De första sökande till utbildningen kom från Dalarna, men ryktet om den har spritt sig. Av de 85 senast antagna kommer 45 från övriga delar av Sverige, från Kalix till Malmö.

De som sitter hemma vid datorn och utbildar sig till lärare är inga enstöringar – tvärtom.
– Samtal är det centrala i utbildningen. De studerande kommunicerar ständigt med varandra och ger återkoppling och kritik. Eftersom de är spridda över landet, blir det väldig dynamik i diskussionerna. En student kan vara knuten till en byskola i Idre, en annan till en skola i Stockholmsområdet och en tredje till en skola i Östersund. Det ger ofta ett bredare erfarenhetsutbyte än i campusbaserad undervisning, konstaterar Ulf Oom Gardtman.

TV-programmet om den nätbaserade distansutbildningen för lärare sänds i Kunskapskanalen onsdag 22 mars kl. 22.00 under rubriken Vetenskapslandet. Repris torsdag 23 mars kl.18.30.

Detaljerad information om utbildningen finns på: http://www.meetings.sunet.se/ex-education-jannes.php?lang=sv

Ytterligare information

Universitetsadjunkt Ulf Oom Gardtman, tel. 023-77 83 25, e-post: uog@du.se