Sundsvalls kommun

Unik lokal kraftsamling hjälper utförsäkrade tillbaka till arbetet

Pressmeddelande   •   Jun 08, 2011 09:51 CEST

Omställningsprogrammet Arbetskompassen erbjuder utförsäkrade att få professionell hjälp tillbaka till arbetslivet. Hjälpen anpassas efter den enskilda individens förutsättningar. Omställningsprogrammet är ett lokalt arbetsgivarinitiativ och ett unikt samarbete mellan arbetsgivarnätverket AGera, Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen. Projektet är delfinansierat av Europeiska socialfonden. 

"Vi ser det som mycket lovvärt att kunna erbjuda våra kunder ett stöd inför och under övergången till Arbetsförmedlingen."

Lotta  Johansson, Enhetschef LFC Sundsvall, Försäkringskassan

"Vi ser att projektet ger en övergång från Försäkringskassan, där personen får en möjlighet att landa i den nyuppkomna situationen".

Håkan Strandell, Verksamhetssamordnare, Arbetsförmedlingen

Arbetskompassen vänder sig till dem vars dagar med sjukpenning och månader med tidsbegränsad sjukersättning håller på att ta slut. Syftet är att skynda på en återgång till arbetet vid övergången från Försäkringskassan till Arbetsförmedlingen.

Som sjukskriven är det viktigt att få ta del av nätverk, personlig utveckling, arbetsgivarkontakter, mentorer, studiebesök eller annat som underlättar återgången till arbetslivet. Därför är programmet anpassat till den enskilda individens förutsättningar. Arbetsgivarnätverket AGera ställer alla gemensamma resurser till förfogande för att trygga kompetensförsörjningen.

Arbetskompassen följer individen från tre månader innan den lämnar Försäkringskassan, till tre månader efter överlämningen till Arbetsförmedlingen.

Arbetskompassen är ett samverkansprojekt mellan Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen och arbetsgivarnätverket AGera-Arbetsgivarringen. Omställningsprogrammet Arbetskompassen är finansierad av Europeiska socialfonden.

Tillsammans jobbar vi för lösningen.    

Kontaktpersoner:
Birgitta Dahlén, VD AGera-Arbetsgivarringen, tel: 070-684 96 44
Hans-Olof Backberg, Projektkoordinator Arbetskompassen, tel: 060-19 97 77