IPR, Informations- & PR-byrån

Unik miljösatsning för hållbart kretslopp - Biogödsel direkt i pipeline till lantbruket

Pressmeddelande   •   Mar 20, 2006 10:00 CET

Pressmeddelande Helsingborg den 20 mars 2006

Det nordvästskånska återvinningsföretaget NSR, investerar i en unik infrastruktur för distribution av biogödsel till lantbruket. En 1,2 mil lång pipeline ska grävas ner för att transportera biogödsel direkt från Filborna Återvinningsanläggning till de omgivande åkrarna utanför staden.

– Satsningen bygger på tanken om ett hållbart kretslopp av råvaror mellan stad och land. Så vitt vi vet har ingen gjort något liknande tidigare, säger Dag Lewis-Jonsson, VD på NSR.

Pipelinen ska ersätta vägtransporter med tankbil som idag distribuerar den flytande biogödseln till lantbrukare utanför Helsingborg. Investeringen är budgeterad till totalt 11 miljoner kronor, varav NSR har fått 3,3 miljoner av Naturvårdsverket i s k KLIMP-bidrag.

– Pipelinen är en långsiktig miljösatsning. Den löser kostnadseffektivt distributionen av biogödsel på ett för miljön bästa sätt, säger Dag Lewis-Jonsson.

Bakgrunden till beslutet är att NSR ska fördubbla produktionen av biogas. Biogödsel är en biprodukt från biogasproduktionen och utbyggnaden innebär också i princip en fördubbling av mängden biogödsel.

Idag tar NSR emot 30 000 ton organiskt avfall för biogasproduktion. Råvaran består av näringsrikt processavfall från livsmedelindustrier, gödsel från djuruppfödning och källsorterat hushållsavfall. Efter utbyggnaden ökar volymen till 60 000 ton. Mängden biogödsel motsvarar i stort sett mängden inkommande råvara.

Från lantbruket deltar ett tiotal spannmålsodlare. En av dem är Magnus Larsson på gården Fleninge/Gunnerstorp.

– Vi har använt biogödsel från NSR i flera år och det bästa med biogödsel är att det är så gott som luktfritt. Vi sprider det med konventionella slamspridare och växterna har lättare för att ta upp näring från biogödsel än vanlig svingödsel, eftersom kvävet är mer lättillgängligt, säger han.

En viktig fråga för lantbrukarna är att biogödseln godkänts för spridning på åkrar för livsmedelsproduktion. Detta garanterar NSR genom ett utvecklat kvalitetsförfarande och certifiering enligt SPCR 120.

– Genom vårt certifikat är biogödseln godkänd för livsmedelsproduktion av Cerealia och Sigill. Vi är noga med kvalitetssäkringen av de material vi använder som råvaror. Vi erbjuder våra samarbetspartner en högklassig gödsel med ett rikt näringsinnehåll och tungmetallhalter under satta gränsvärden, säger Katarina Hansson, Produktchef Biogödsel.

Fakta om NSR
NSR är ett regionalt återvinningsföretag ägt av sex kommuner i nordvästra Skåne – Bjuv, Båstad, Helsingborg, Höganäs, Åstorp och Ängelholm. Huvudanläggningen är Filborna Avfalls- och Återvinningsanläggning i Helsingborg där merparten av avfallet från regionen tas om hand. NSR driver även anläggningar för returpapper, returplast, biogasproduktion samt hantering av farligt avfall. Från biogasproduktionen levereras fordonsbränsle och biogödsel och i samarbete med Öresundskraft AB produceras el och värme.

Frågor med anledning av detta pressmeddelande besvaras av:
Dag Lewis Jonsson, NSR, 042 -10 75 70
Katarina Hansson, NSR, 042 - 10 77 96
Bilder för fri publicering finns att hämta på följande adress: http://www.newsdesk.se/pressroom_list.php?accountId=2255&typeOfMedia=IMAGE

Frågor om bilder besvaras av: Maria Wallentin, NSR, 042 - 10 74 43