VA-guiden AB

Unik mötesplats för va-frågor i Halmstad, 13-14 mars 2019

Pressmeddelande   •   Sep 14, 2018 14:00 CEST

Den 13–14 mars 2019 äger den årliga nationella konferensen Vatten Avlopp Kretslopp rum på Hotel Tylösand. Vi hoppas och räknar med att handläggare, teknikleverantörer och experter inom vatten och avlopp samlas för att diskutera aktuella frågor och utbyta erfarenheter. VA-guiden arrangerar konferensen tillsammans med de lokala värdarna Halmstads kommun och Laholmsbuktens VA.

– Vi välkomnar besökarna av VAK 2019 till två stycken inspirerande dagar i en fantastisk miljö i Tylösand fyllda med nätverkande och kunskapsutbyte. Vi ser fram emot att få möjlighet att träffa kollegor i gemensamma frågor och utmaningar, säger Joakim Lindh tf chef på miljöförvaltningen i Halmstads kommun.

Över 700 deltagare väntas till konferensen för att lära sig av varandra, inspireras och rusta sig inför dagens och morgondagens utmaningar inom vatten och avlopp.

– Förutom att lyssna till föredrag och seminarier kan deltagarna träffa tillverkare och leverantörer i en av Sveriges största utställningar med produkter och tjänster för bland annat dagvattenhantering och små avlopp. Genom att tjänstemän, konsulter och tillverkare träffas, diskuterar och lär sig av varandra hoppas vi kunna bidra till samsyn i branschen, säger Mattias Mattsson, vd på VA-guiden.

Lokala, nationella och internationella perspektiv

Temat för 2019 års konferens är Från källa till hav – vatten, växtnäring och föroreningar. Temat kommer återspeglas i konferensens föreläsningar och seminarier.

– Vi kommer ha föredrag från myndigheter och nationella aktörer, men också från representanter från kommun och näringsliv som ger sina exempel på lokal va-problematik, säger Vilhelm Feltelius, redaktör på VA-guiden och ansvarig för konferensens programgrupp.

– Anmälan för utställare öppnades sista augusti, och många montrar är redan bokade. Som deltagare får man vänta till den 7 december då anmälan öppnar, säger Mattias.

Om Vatten Avlopp Kretslopp

Vatten Avlopp Kretslopp är VA-guidens årliga konferens. Deltagarna är engagerade i frågor om dagvatten, VA-planering och små avlopp. På plats finns även en av Sveriges största utställningar med leverantörer och tillverkare av produkter och tjänster för bland annat dagvattenhantering och enskilda avlopp.

VA-guiden är en tjänst för dig som arbetar med små avlopp, dagvatten och VA-planering. Här hittar du oberoende, heltäckande och tillförlitlig information som hjälper dig att hålla dig uppdaterad, öka din kunskap och ta del av andras erfarenheter och dokument.