Hammer & Hanborg Aktiebolag

Unik nordisk undersökning visar: Kommunikativ kompetens bristvara i företagsledningar - offentlig sektor, resebranschen och energisektorn i botten

Pressmeddelande   •   Dec 05, 2013 20:17 CET

Kommunikativ kompetens är nyckeln till framgång för företag och organisationer i framtiden.  Det visar resultatet i en undersökning som för första gången gjorts bland drygt 1 000 Nordiska marknads- och kommunikationschefer/direktörer. Hälften av respondenterna anser att kommunikativ kompetens saknas i företagsledningen. De branscher som får sämst betyg är offentlig sektor, resebranschen och energisektorn. Bäst är PR-och kommunikationsföretag samt media och miljö.

”Det är förvånande att mer än hälften av respondenterna anser att den kommunikativa kompetensen i ledningen är låg. Vi trodde att företagen kommit längre. Vi har redan sett exempel på hur bristfällig kunskap om sociala mediers effekt lett till att initialt banala händelser fått explodera till kriser och skördat offer i företag och organisationer. Vi kommer troligen få fler exempel på hur företagsledningar slås ut om de inte hänger med i utvecklingen och fortsätter underskatta kraften i sociala medier”, säger Christina Hammer, grundare och delägare i rekryteringsföretaget Hammer & Hanborg som genomfört undersökningen tillsammans med marknadsföreningarna i Norden. 

 

Studien som genomfördes under hösten 2013 är den första i sitt slag. Även om det finns skillnader mellan länderna så är en gemensam nämnare att kommunikation blivit allt viktigare. En majoritet av alla tillfrågade uppger att vikten av marknadsföring (60 procent) och kommunikation (70 procent) har ökat i den egna organisationen under de senaste fem åren. Detsamma gäller för marknadsföring och kommunikation i allmänhet, där 68 procent instämmer i att kommunikation har blivit viktigare och 45 procent att marknadsföring blivit viktigare.

Big Data och sociala medier största drivkraften

Respondenterna nämner Big data och sociala medier som de enskilt största drivkrafterna till att kommunikation ökat i sin betydelse. God kommunikation och dialog med omvärld och kunder är nu något som förväntas.

Möjligheten att mäta marknadsförings- och kommunikationsinsatser har också bidragit till att även andra funktioner ser kommunikation som värdeskapande för företaget och som en del i att nå affärsmålen.

Kommunikation integrerar med andra discipliner

Att kommunikation blivit viktigare påverkar hela organisationen. Samarbetet mellan olika avdelningar ökar och kommunikatörerna upplever att det främst är med affärsutveckling och IT följt av HR, FoU och ekonomi samarbetena är starkast.

De som är bäst på kommunikation i Norden

Det är tre etablerade företag som fortfarande anses stå för nytänkande.

Topp tre i Norden är:

1 IKEA: konsekvent, tydlig och enkelt budskap i alla kanaler, innovativa grepp.

2 ICA: Lyckad Tv-reklam och framgångsrik relationsmarknadsföring.

3 Lego: Bra produkter som marknadsför sig själva, föredömligt nära samarbete med kunderna.

För ytterligare information, vänligen kontakta

Christina Hammer

Delägare 08-459 03 51  |  0708-34 62 70

hammerhanborg.com 


HAMMER & HANBORG - Hammer & Hanborg levererar kommunikativ kompetens till näringsliv och offentlig sektor i Norden. Vi förser alla delar av organisationen med talang och kunskap i en värld där allt – och alla – kommunicerar.