Miljödepartementet

Unik överenskommelse mellan regering och näringsliv

Pressmeddelande   •   Sep 03, 2003 15:45 CEST

Miljöminister Lena Sommestad undertecknar imorgon, torsdag tillsammans med 14 företag, myndigheter och verk en överenskommelse om åtgärder för att skapa en hållbar bygg- och fastighetssektor. Detta sker vid ett gemensamt seminarium mellan ByggaBo-dialogen och Byggsektorns kretsloppsråd. Tidigare har 15 företag och fyra kommuner undertecknat överenskommelsen.

Överenskommelsen är unik och har tagits fram i en dialog – ByggaBo-dialogen - som pågått i tre år mellan regering, företag, kommuner myndigheter och verk.

Uppgörelsen innebär konkreta åtaganden inom tre prioriterade områden: effektiv energianvändning, effektiv resursanvändning och hälsosam innemiljö.

Åtaganden görs inom områden som planeringsprocessen, upphandling av byggnadsdelar, garantiformer, nya sätt att arbeta inom bygg- och förvaltningsprocessen, fastighetsförvaltning, miljöklassning av byggnader, forskning, utveckling och utbildning.

Media är välkommen att vara med vid undertecknandet imorgon torsdag. Se separat inbjudan.

Ytterligare information om ByggaBo-dialogen finns på: www.byggabodialogen.se

Johan Hasslow, Pressekreterare
08-405 20 27, 070-300 200 8

Bertil Pettersson, Generaldirektör
08-405 19 03, 070-563 69 60