Skanör-Falsterbo församling

Unik orgel i Falsterbo kyrka är nu renoverad

Pressmeddelande   •   Feb 25, 2019 08:22 CET

Den unika Malmlöforgeln i Falsterbo kyrka är nu renoverad. Det firar vi med en festlig invigning
måndagen den 25 mars kl 18.00 i Falsterbo kyrka.

Kom och fira att den unika orgeln i Falsterbo kyrka nu är färdigrenoverad.

Föredrag och konsert av Anders Johnsson, orgelexpert och organist i S:t Andreas k:a, Malmö. 

Orgelbyggaren Mats Jonsson berättar om renoveringen.

Musik med Skanör-Falsterbo Vokalensemble samt stråkkvartett under ledning av Per Engström.

Mingel efteråt med möjlighet till samtal om orgeln.

Orgelbyggaren och bryggaren Andreas Malmlöf (1729-1789)byggde omkring 10 orglar i Lunds stift mellan åren 1757-1785, varav den i Falsterbo St:a Gertruds kyrka är den enda som finns bevarad. Under 2018 har orgeln restaurerats och återställts av Bergenblad & Jonssons orgelbyggeri enligt ett program upprättat av författaren 2010. Antikvarisk medverkande har varit fil. Dr. Axel Unnerbäck och åtgärden har till stor del bekostats med kyrkoantikvarisk ersättning.

Restaureringen har skett med stor skicklighet och respekt för orgelns antikvariska och musikaliska kvaliteter in i minsta detalj. Särskild försiktighet har ägnats det spröda pipmaterialet, där sargade överkanter enbart lagats och riktats utan pålödningar eller stämringar. Originalmekaniken är iståndsatt och justerad och fungerar utan anmärkning. Med sitt väl bevarade innerverk, sitt förnämliga orgelhus med bevarad originalbemålning och inte minst sin påtagliga och karaktärsfulla klangskönhet hör Falsterboorgeln till eliten bland bevarade svenska 1700-talsorglar.

Kontaktperson:
Per Engström, organist i Skanör-Falsterbo församling
0722 - 14 24 01
per.engstrom@svenskakyrkan.se

Skanör-Falsterbo församling
Kyrkogatan 5b, 239 30 Skanör
www.svenskakyrkan.se/skanorfalsterbo
skanor-falsterbo.forsamling@svenskakyrkan.se