Kristdemokraterna, KD

Unik parlamentarikerkonferens i USA vill bryta dödläget i klimatfrågan

Pressmeddelande   •   Feb 12, 2007 11:00 CET

Den av FN ledda klimatdialogen går fram med snigelfart. Samtidigt ökar utsläppen fortare än någonsin. EU och country-regionUSA måste snarast ta initiativ till vad som ska hända efter CityplaceKyoto.

Det säger Europaparlamentariker Anders Wijkman, (kd), i samband med att han på tisdagen, onsdagen och torsdagen leder en grupp ledamöter från Europaparlamentet till högnivåkonferensen Legislators' Forum on Climate Change and Energy Security i Washington, DC.


- FN:s klimatdialog rör sig sakta och risken är stor att vi inte hinner vidta åtgärder i tid för att tackla klimatförändringarna. Många regeringar företräds av tjänstemän som bevakar snäva positioner. Överlag saknas ett målmedvetet politiskt ledarskap.

Avsikten med klimatdialogen mellan parlamentariker från G8-länderna, EU och de fem största utvecklingsländerna är att bryta dödläget och föreslå åtgärder som kan genomföras inom kort. Både Sternrapporten och IPCC betonar att vi inte har råd att vänta längre. En serie möten under 2007, med start i Washington DC, ska ge G8-ordförande Angela Merkel och det kommande japanska G8-ordförandeskapet konkreta och innovativa idéer om vad som skall komma efter Kyoto.

- Två helt centrala frågor blir hur vi kan övertyga USA att delta fullt ut i klimatarbetet samt hur OECD-länderna kan erbjuda aktivt stöd till tekniksprång i länder som Kina och Indien. Om dessa länder fortsätter bygga ut sin energiproduktion med kol som bas - utan att fånga in koldioxiden - kraschar hela klimatarbetet. För att stimulera utvecklingsländernas tekniksprång krävs flera miljarder euro om året, jämfört med investeringar i konventionell teknik. Västvärlden har ett historiskt ansvar för utsläppen och måste stå för en stor del av summan.

- Deltagandet från Kina, Indien, och USA i Legislators' Forum är på hög nivå. Det ger förhoppningar om en ny era för klimatfrågan och helt nya förutsättningar för samarbete globalt. Utan Kina, Indien och USA:s aktiva engagemang i en ambitiös klimatregim efter Kyoto kommer vi aldrig att kunna hantera klimatutmaningen, avslutar Anders Wijkman.

Legislators' Forum on Climate Change and Energy Security arrangeras av GLOBE International och ComPlus och hålls i den amerikanska kongressen i Washington DC 14-15 februari 2007. Talarlistan är diger och innehåller amerikanska toppolitiker som John McCain, Joe Lieberman och Joseph Biden. Aktuelle brittiske klimatrådgivaren Nicholas Stern, tyska förbundskanslern Angela Merkel (via video), världsbankschefen Paul Wolfowitz och Virgin-grundaren Richard Branson är andra kända talare. Förutom parlamentariker från G8 och de största utvecklingsländerna finns även representanter från näringsliv, internationella organisationer och klimatexperter representerade bland deltagarna.

Europaparlamentariker Anders Wijkman, (kd), har i sin egenskap av ordförande för miljönätverket GLOBE EU och Europaparlamentets rapportör för en post-Kyoto-uppgörelse deltagit aktivt som arrangör av Legislators' Forum. Under konferensen leder han en grupp parlamentariker från EU-länderna, och kommer att tala om vikten av utveckling av tekniksamarbete på global nivå.

För mer information, besök gärna GLOBE International på www.globeinternational.org.

Kontaktuppgifter:

Anders Wijkman
Mobil: +46-706301052
E-post: awijkman@
europarl.europa.eu

Emma Lindberg
Mobil: + 32-497621603