Mittuniversitetet

Unik professur med fokus på vattenkraft

Pressmeddelande   •   Sep 01, 2010 07:51 CEST

Vattnet är en samhällsresurs med stora ekonomiska och miljömässiga värden. Det används till allt från sportfiske till vattenkraft. Mittuniversitetets nya professor i nationalekonomi, Jesper Stage, kommer att ägna sig åt bland annat de ekonomiska konsekvenserna av att förena vattenanvändning för olika ändamål. 

Mittuniversitetets nya professur i nationalekonomi är inriktad på miljöekonomi och vatten som resurs vid energiproduktion. Professuren förväntas stärka den nationella kompetensen kring vatten och vattenkraft. Den ska även bidra till en hållbar användning av Sveriges vattenresurser.

Den tillträdande professorn, Jesper Stage, kommer närmast från Handelshögskolan i Göteborg. Han har tidigare inriktat sin forskning mot främst utvecklingsekonomi och miljöekonomi. Hans miljöekonomiska forskning bidrar till att förstå de ekonomiska konsekvenserna av att förena vattenanvändning för olika ändamål. 

– Jag ser fram emot att börja vid Mittuniversitetet och arbeta tillsammans med andra forskare, till exempel biologer, som också är inriktade på vattenanvändning. Det ska bli spännande med ett bredare perspektiv.

Professuren finansieras under fyra år av svenska vattenkraftproducenter inom Svensk Energi genom Elforsk AB. Satsningen görs genom en årlig donation på 1,5 miljoner kronor.

– Det är viktigt att vatten används på ett samhällsekonomiskt och långsiktigt hållbart sätt. Vattnets värde, både som förnybar och samhällsekonomiskt betydelsefull energikälla, måste tas till vara. Inför beslut om förbättringar i vattendrag är avvägningen mellan kostnad och nytta en hörnsten, säger Gunnar Axheim, chef för Vattenfalls nordiska vattenkraftverksamhet.

 

– För Mittuniversitetet innebär detta att vi inleder ett samarbete med en betydande industriell aktör. Vi etablerar nu forskning kring avgörande resursfrågor både nationellt och regionalt, säger Per Sörlin, dekanus vid Mittuniversitetets fakultet för humanvetenskap.

 

Jesper Stage tillträder tjänsten i dag den 1 september.