Sveriges Byggindustrier

Unik samverkan ska öka ungdomars intresse för bygg- och fastighetssektorn – i monter C02:42 på Svenska Mässan

Pressmeddelande   •   Nov 09, 2006 15:01 CET

Idag öppnade studentmässan Kunskap & Framtid Göteborg sina portar. Bland utställarna finns byggutbildningarna vid Sveriges högskolor och universitet. De understöds av organisationerna Sveriges Byggindustrier, Svensk Teknik och Design, Fastighetsbranschens utbildningsnämnd, Banverket och Lantmäteriet som vill slå ett gemensamt slag för att öka ungdomarnas intresse för bygg- och fastighetsrelaterade utbildningar.

Bygg- och fastighetssektorn är en viktig hörnsten i det svenska samhället. Men organisationerna som tillhör denna sektor har ett gemensamt problem: Det är svårt att täcka det framtida rekryteringsbehovet av eftergymnasialt utbildade medarbetare. Redan idag börjar luckorna blir stora efter pensionsavgångar.

I stället för att sinsemellan konkurrera om ungdomarna genomför bygg- och fastighetssektorn nu för första gången en gemensam satsning på studentmässor runtom i landet. Kunskap & Framtid Göteborg är den första i raden.

– Tack vare vår samverkan når vi fler ungdomar totalt med en bredare ansats. Vi vill visa upp den mångfald av möjligheter som finns efter en bygg- eller fastighetsinriktad utbildning på eftergymnasial nivå, säger Lars Tullstedt, ansvarig för kompetensförsörjning och högskolekontakter på Sveriges Byggindustrier.

Utbildningsvägarna till yrken inom bygg- och fastighetssektorn är många. Mässbesökarna – presumtiva studenter och deras påverkansgrupper – får mycket information om detta. Förhoppningen är också att skapa ett större intresse hos kvinnor och ungdomar med utländsk bakgrund, grupper som fortfarande är underrepresenterade i branschen.

Montern bemannas av unga yrkesverksamma representanter från bygg- och fastighetssektorn samt av studenter och lärare från högskolor, universitet och KY-utbildningar.

– Det personliga mötet med ungdomarna är viktigt för att entusiasmera och attrahera dem till vår samhällsbyggnadssektor, säger Lise Langseth, chef för Svensk Teknik och Design. Vi vill lyfta branschens frågor och branschens anseende. Tillsammans har vi större möjligheter att nå ungdomarna, och det behövs för att tränga igenom det ständiga informationsbruset som de omges av.

För fastighetsbranschen är det premiär att medverka på en studentmässa. Nyligen har Fastighetsbranschens utbildningsnämnd bildats, som bl a ska motverka den svaga återväxt som branschen brottas med.

– Vi vill öka kunskapen om vår bransch som hittills varit osynlig för ungdomar. Vi måste bli attraktiva för att kunna arbeta bort den kompetensbrist som råder inom fastighetsbranschen, säger Siw Wiblom, chef för Fastighetsbranschens utbildningsnämnd.

– Det viktiga är att öka sökandetrycket till högskolorna, samtidigt som vi vill öka kvalitén hos dem som väljer bygg- och fastighetsrelaterade utbildningar. När vi väl fått in dem på skolorna ska vi givetvis slåss om dem genom att visa att just vår del av sektorn är den mest lockande, avslutar Lars Tullstedt.

Kunskap & Framtid Göteborg håller öppen till och med lördag, den 11 november. Under de närmaste veckorna hålls studentmässor även i Örebro, Stockholm och Malmö.

För mer information kontakta
Lars Tullstedt, 0733-900 970, Lise Langseth, 070-345 69 07 eller Siw Wiblom, 070-638 21 77Organisationerna Sveriges Byggindustrier, Svensk Teknik och Design, Fastighetsbranschens utbildningsnämnd, Banverket och Lantmäteriet samverkar för att öka intresset för bygg- och fastighetsrelaterade utbildningar på eftergymnasial nivå.