Compare Karlstad

Unik samverkan stärker Compare Testlab som oberoende testcenter

Pressmeddelande   •   Apr 29, 2009 16:00 CEST

Flera Compare-företag avser att bilda ett gemensamt konsortium kring Compare Testlab som ett oberoende testcenter med tillgång till närmare 200 testare - varav ett 80-tal certifierade - i Karlstad. Compare-företagen har alla samma drivkraft till samarbetet: "Tillsammans kan vi ta de stora testuppdragen som var och en av oss inte skulle kunna få."

"Att konkurrerande företag tecknar ett sådant här samarbetsavtal är unikt - det visar styrkan med en samverkansorganisation som Compare och stärker vår gemensamma regionala satsning på Compare Testlab som ett oberoende testcenter", säger Göran Österman på Stiftelsen Compare Karlstad.

"Genom att samlas kring ett oberoende testcenter kan vi bygga upp kompetens i regionen som vi alla har nytta av", säger Staffan Barrefors på Tieto: "Affärsmässigt kan det ge testuppdrag som vi annars inte skulle kunna komma åt och kompetensmässigt kan det stärka våra företags konkurrenskraft".

"Vi vill vara med av två skäl - affärsmässiga och regionalpolitiska", förklarar Lennart Florell på Logica: "Affärsmässiga eftersom det kan ge oss uppdrag och regionalpolitiska eftersom detta stärker Värmland som ju är vår hemmamarknad".

"Idag konkurrerar vi inte bara med andra regioner i Sverige utan även med globala aktörer", konstaterar Thomas Moberg på Sogeti: "I den här typen av affärer är vi var och en för små för att vara trovärdiga - men tillsammans kan vi erbjuda något unikt som stärker den här regionen".

"Var och en av oss har stor erfarenhet av och kunskap om test - tillsammans blir vi ännu starkare varför det här kan ge oss betydligt större affärer", säger Carl-Magnus Eriksson på ÅF.

Kan klara det mesta inom test

Compare Testlab på Sätterstrand har sedan tidigare en av landets modernaste infrastrukturer när det gäller datorhallar och testarbetsplatser.

"Genom Compare-företagen får vi nu också resurser och kompetens för att tillsammans kunna erbjuda marknaden ett oberoende testcenter som kan klara det mesta inom test", säger Sven Wedemalm som är ansvarig för Compare Testlab.

Arbetet med att forma ett gemensamt konsortium för Compare-företagen har påskyndats av konkreta affärsförfrågningar kring ett testuppdrag.

"Vi ser att behovet av oberoende tester av system och programvaror ökar snabbt på marknaden och att utbudet av sådana testcenter ännu är begränsat - därför ligger vår gemensamma satsning på Compare Testlab helt rätt i tiden", säger Thomas Gustafsson som är projektledare för konsortiet som drivs av Compare Holding AB.

Oberoendet viktigt vid systemtest

Bakgrunden är att stora och komplexa system idag oftast utvecklas av flera leverantörer som var för sig inte kan stå för ett oberoende när systemen ska testar.

"Därför har systembeställare och deras leverantörer vänt sig till oss för att hitta en bra och oberoende lösning", säger Sven Wedemalm.

Och han förklarar idén med Compare Testlab som ett oberoende testcenter: "Med tillgång till kvalificerade testare från olika företag kan vi bemanna testprojekt med resurser från företag som inte är delaktiga som leverantörer."

Tillsammans med företagen har Compare Testlab nu tillgång till 190 kvalificerade testare i Karlstad - varav 77 certifierade - med mycket stor och bred kompetens.

"Det ger oss samtidigt tillgång till i princip samtliga verktyg, mjukvaror, operativsystem, hårdvaror, kompetenser, tillämpningsområden och metoder som används inom test idag", berättar Thomas Gustafsson.

Samarbetar med Karlstads universitet

Genom samarbete med Karlstads universitet kring utbildning och forskning är Compare Testlab ett regionalt kompetenscenter inom test och säkerhet.

"Det tryggar Compare-företagens kompetensförsörjning på sikt genom att universitetet anpassar sina ITC-utbildningar till våra behov", förklarar Sven Wedemalm.

"Samarbetet med näringslivet stärker universitetets forskningsprofil samtidigt som det ger Compare Testlab tillgång till nya metoder och tillämpningsområden som bidrar till att effektivisera testverksamheten."

Nio tjänstepaket gör Compare Testlab till helhetsleverantör

Compare Testlab har tillsammans med Compare-företagen definierat det samlade utbudet i nio tjänstepaket:

* Prestandamätning och prestandatestning
* Regressionstestning
* Testledning
* Certifieringskontroll av programvara
* Kontrollera interoperabilitet med andra produkter
* Bedöma överensstämmelse med specifikation
* Kontrollera om produkten är reglementsenlig
* Minimera säkerhetsrelaterade stämningsrisker
* Hitta fel i produkter

"Det innebär att vi kan ta ett helhetsansvar från 'ax till limpa' - det vill säga definiera krav, bryta ner och koppla dessa till testfall, identifiera på vilket sätt dessa testfall enklast och mest kostnadseffektivt kan exekveras och sedan verifiera dessa samt optimera och sammanställa resultat", förklarar Thomas Gustafsson.

"Vi kan ge ett oberoende besked om vilken kvalitet produkten har och på vilket sätt den eventuellt behöver förbättras. Och vi kan bidra till identifiering av vilka krav och behov det finns på testmiljöer och hur dessa skall realiseras, sätta upp dem och även på ett kostnadseffektivt sätt underhålla och förbättra dem".