Meet In Grid, fd RAU

Unik satsning på skolan när Studiedag.se lanseras


Pressmeddelande   •   Dec 09, 2013 14:00 CET

Studiedag.se. är en satsning där vi vänder oss till alla rektorer, skolledare och skolförvaltningar som är ansvariga för kommande Studiedagar. Bakom denna satsning står SAJ Förmedlingsbyrå AB och Rektorsakademien Utveckling AB, som nu presenterar detta unika och nära samarbete.

- Vi vill satsa på skolan och det är därför som vi gör denna satsning på Studiedag.

Vi är till för skolledare och rektorer som nu kan få en 100% support och rådgivning när det gäller kommande Studiedag på skolan eller för en skolförvaltning.

- Vi tror att dialog och samarbete är en bra väg mot goda insatser på era studiedagar.

Studiedag.se är ett initiativ av lärare och rektorer för skolans professionella utveckling. Behovet av detta syns inte minst i den debatt som nu förs med anledning av resultaten i PISA.

En mätning som man gör klokt i att ta med en rejäl skopa salt eftersom den bara mäter en smal del av den Svenska skolans totala uppdrag. För att komma i ordning med lärandet i Sveriges skolor krävs naturligtvis flera åtgärder av skilda slag, men den viktigaste är att skapa ett fokus på själva lärandet i sig och skolledarskapet. I bra skolor lär sig barn relevanta kunskaper, färdigheter och förmågor av professionella lärare som leds av dito rektorer.

Det handlar om ett lärande och ledarskap som går hand i hand med den moderna samhällsutvecklingen. Ett samhälle som idag lär på nya sätt utifrån nya utmaningar, och där måste skolan också vara. 

Genom att exempelvis koppla samman och utveckla färdigheter som kreativitet eller lateralt tänkande med drivkrafter som engagemang och motivation kan vi utveckla viktiga förmågor samtidigt som vi utvecklar det vi normalt betecknar som traditionella kunskaper, som bland annat PISA enögt mäter. 


Om SAJ Förmedlingsbyrå AB
SAJ Förmedlingsbyrå är sedan starten 1994 en av Sveriges ledande föreläsar- och mötesbyråer som hjälper, ger rådgivning och experthjälp att hitta rätt föreläsare eller moderator till effektiva möten, studiedagar, konferenser eller events. Målet är att alltid att skapa mervärden som ger människor och organisationer ny energi, kunskap och framgång.

Om Rektorsakademien utveckling AB
Rektorsakademien Utvecklings mission är att i grunden modernisera Svensk skola till att gå hand i hand med den globala samhällsutvecklingen. 
- Vi tror på utveckling och devisen "Without deviation from the norm, progress is not possible". Det var Frank Zappa som sa det i ett resonemang om varför det är viktigt att avvika för att kunna skapa något nytt. Det är precis det vi vill att alla rektorer och lärare ska tänka och känna när de på riktigt ger sig ut för att bygga den nya moderna skolan.  

Kontaktpersoner

Stefan Jonsson
SAJ Förmedlingsbyrå AB
0705 – 17 70 46
stefan@studiedag.se 

Fredrik Svensson
Rektorsakademien utveckling AB
0733 - 40 41 10
fredrik@rautveckling.se 

Rektorsakademien Utveckling bedriver utvecklingsprojekt, ledarutveckling, kreativitetsutveckling, omvärldsbevakning och opinionsbildning inom ramen för svensk skola, arbetsliv och framtid. Vår idé är att bidra till att skolor och företag utvecklas i samklang samhällsutvecklingen och vår samtid.

Rektorsakademien Utveckling står tillsammans med Artexis (Kistamässan) som arrangörer för SETT (Scandinavian Educational Technology Transformation). Skandinaviens största mässa och konferens för innovativt och modernt lärande. Besök gärna settdagarna.se