Bollnäs kommun

Unik solcellsanläggning i Bollnäs

Pressmeddelande   •   Feb 22, 2007 13:37 CET

Bollnäs kommun är först i Sverige med att ha ett användningsområde för en solcellsanläggning förutom att generera elektricitet.

Bollnäs kommun har valt en alldeles egen lösning som är unik. Det har monterats en klocka på fasaden (analog) och som timmarkerare används solcellsmoduler. Hela systemet har designats för att smälta in estetsikt men ger ändå ett starkt intryck samt visar på nytänkande och ny teknik. Anläggningen har uppförts i ett samarbetsprojekt mellan Bollnäs kommun och Gävle Dala energikontor.

Torsdagen den 22 februari 2007, klockan 14:45, kommer anläggningen att invigas av kommunalrådet Evy Degerman vid en ceremoni i cafeterian i Bollnäs kommunhus.

Idag finns tre nätanslutna solcellssystem norr om Stockholm och totalt 38 stycken i hela landet.

Solcellssystemet är i sammanhanget relativt litet men kommer att generera tillräckligt med energi för att driva urverket samt belysningen som är installerad i samband med klockan. Det kommer även att bli ett litet överskott av energi vilket kommer fastighetens elsystem tillgodo.

Allmänt om anläggningen och solceller
Den södra fasaden på kommunhuset i Bollnäs har genomgått en del förändringar. Det har under en längre tid framhållits från flera håll att fasaden på kommunhuset varit lite tråkig och att det finns ett behov av en utsmyckning, inte minst för att göra infarten till Bollnäs mer inbjudande och intressant.

Solceller genererar elektricitet. Det vanligaste användningsområdet för solceller idag är att generera elektricitet till sommarstugor där det vanliga elnätet saknas eller har begränsningar. En nätansluten solcellsanläggning genererar elektricitet som laddas direkt in på det vanliga elnätet. Det medför att varje genererad mängd elektricitet ersätter köpt elektricitet. Att använda solceller på det här sättet är ovanligt men med största säkerhet kommer att bli en vanlig syn i framtiden.

Det vanligaste monteringsalternativet för en solcellsanläggning är på fastighetens tak med minimal åsyn. I Bollnäs har anläggningen monterats för att synas ordentligt och pryda fasaden. För att klockan även skall kunna ses i mörker har belysning integrerats i systemet. Även belysningen är speciell med en ovanig teknik som medför ett koncentrerat sker ut från varannan solcellsmodul och ett diffust sken in mot mitten dvs. mot urtavlan. Belysningssystemet är framtaget av Ljusdesignern Mikael Clevberg på Bollnäsföretaget Alteco AB.

Solcellssystemet är kopplat till en data-logger som mäter och sparar värden om solinstrålning och generad energimängd. Det medför att systemets prestanda kommer att kunna analyseras. Gymnasieskolan och andra intresserade kommer att erbjudas en utbildning/information om solenergi samt en genomgång av solenergi, solcellssystemets uppbyggnad samt loggade mätvärden och hur man kan använda dem. Tanken är att solcellssystemet skall vara en del av gymnasieskolans energiarbete och ge en koppling till ny teknik och framtida energisystem.

Projektet är ett samarbete Bollnäs kommun och Gävle Dala energikontor. Solcellsanläggningen har finansierats av kommun samt genom bidrag ur det statliga OFFROT-programmet. Där har kommuner och andra ägare till offentliga lokaler ansöka om finansieringsstöd till vissa energiinvesteringar t. ex. solcellsanläggningar.

Eftersom att anläggningen är så ny så finns det inte i dagsläget så många bra bilder. Förhoppningsvis så kan ovanstående bilder ändå ge en bild av hur anläggningen ser ut. I verkligheten gör den ett starkt intryck och pryder fasaden. Att anläggningen i sig också är unik gör det bara än mer storslaget. Se gärna denna länk för information om Sveriges övriga 38 nätanslutna anläggningar (observera att alla anläggningar i länken inte är nätanslutna). http://server-2-207.udac.net/solenergi/plants.phtml

Projektledare Mattias Gustafsson från Gävle/Dala energikontor kommer att närvara vid invigningen och står då till förfogande med ytterligare information kring projektet och kan då även svara på frågor. Naturligtvis finns det också möjligheter till frågor och information på annan dag och tid.

Mattias Gustafsson
Gävle Dala Energikontor
mattias@xkl.se
070-621 73 81