Add Gender

Unik spetsutbildning snabbar på utvecklingen till ett jämställt arbetsliv

Pressmeddelande   •   Sep 12, 2017 15:18 CEST

Efterfrågan på kompetens med ett normmedvetet perspektiv blir allt större bland företag. Både företag och medarbetare ser värdet i att bättre förstå hur arbetslivet påverkas av snäva och diskriminerande normer och kategoriseringar. Många företag har ambitionen att arbeta för jämställdhet men ibland saknas verktygen. Add Gender AB som tidigare bland annat skapat ett affärsstrategiskt ledarskapsprogram exklusivt för män genom Add men to change har nu lyssnat till marknaden och startat en unik spetsutbildning: Certifierad Normingenjör.

En brygga mellan vetenskap och näringsliv

Utbildningen gavs första gången 2016 och är nu på efterfrågan tillbaka även denna höst. Det unika med denna utbildning är att den varvar teoretiskt grundade föreläsningar med att deltagarna får arbeta med verkliga case hos svenska företag. De företag som deltar är ivriga att ta del av deltagarnas kompetens och idéer för att förändra sin verksamhet i riktning mot jämställdhet. Förra året lockade utbildningen deltagare med olika erfarenheter, en blandning av egenföretagare, anställda och studenter. Deltagarna arbetade inom såväl privat som offentlig sektor och i vitt skilda yrkesroller, vilket visar på behovet av denna kunskap inom ett brett spektrum av yrken.

- Jag uppskattade verkligen den breda kompetens som fanns bland deltagarna då det gav nya perspektiv på de case vi arbetade med under kursen, det gav också ett brett nätverk som jag har stor nytta av även nu ett år efter avslutad kurs, säger Christine Nord som var deltagare förra året och nu återvänder som en av kursledarna i utbildningen.

Certifierade normingenjörer möjliggör utveckling på hemmaplan

För de som vill ta del av Add Genders mångåriga kompetens och erfarenhet inom jämlikhetsarbete kan de nu anmäla sig till denna spetsutbildning för att bli certifierad normingenjör. Detta möjliggör för företag att investera i en kompetenshöjning för nyckelpersoner, så att de kan äga och leda frågorna på hemmaplan. Även enskilda medarbetare eller företagare kan själva ta initiativet till kompetensutveckling för att implementera dessa kunskaper på sin specifika bransch och yrkesroll.

-En normingenjör jobbar genom att nyfiket undersöka gällande normer ur ett organisations- och samhällsperspektiv. Utifrån detta är uppgiften sedan att förändra de normer som är exkluderande till att bli inkluderande. Allt detta givetvis med organisationens visioner och målsättningar som utgångspunkt” berättar Jenny Claesson, en av kursledarna för utbildningen.

Add Gender vill med denna utbildning snabba på utvecklingen för ett jämställt arbetsliv och samhälle. Genom att sprida kunskapen till ambassadörer ute på företagen kan fler ta del av möjligheterna som kommer med jämställda arbetsplatser.

Anmälan och information: https://certifiering-normingenjor-2017.confetti.events/

www.addgender.se

www.normengineers.se

Kontaktpersoner:

Christine Nord +46703530509, christine@christinenord.com

Add Gender AB är normingenjörer som undersöker våra uppdragsgivares formella och informella strukturer för jämställdhet och mångfald. Vi tolkar och rekonstruerar dem med utgångspunkt i företagets affärsidé, kundsegment och medarbetare. Alltid utifrån det som redan fungerar bra i verksamheten. På så sätt bygger vi upp mer tillåtande arbetsplatser, starka varumärken och hållbara affärsmodeller.