EyeTrackShop

Unik studie jämför effekten av annonsering på ledande sajter

Pressmeddelande   •   Feb 09, 2010 10:22 CET

En ny unik studie från MRC International ett företagspecialiserat på att använda eye trackingteknik i marknadsundersökningar har jämfört effekten av annonsering på fyra av landets största sajter, Aftonbladet, Expressen, MSN och hitta.se. Bäst i test blev hitta.se.

I studien har man jämfört hur respondenterna tittar på annonser (attention) på olika internetsajter och har även identifierat en rad skillnader. För att kunna mäta igenkännelsegraden (brand recall) har man även ställt frågor till respondenterna om de minns vilka annonser och budskap som visats. Det är första gången som en eye tracking‐studie gjorts på ett stort antal slumpmässigt utvalda personer på publika platser. Över 100 respondenter deltog studien som ägde rum i London och i Stockholm.

Eye tracking är en teknik som gör att datorn kan avgöra exakt var en person tittar. Utrustningen kommer från svenska Tobii Technology, som är världsledande inom eye tracking och vars teknik har använts inom forskning och market research under flera år. Eye tracking, eller blickspårning, är den enda objektiva metod som kan mäta vad som händer på en internetsida innan det första klicket. Man kan med klarhet veta om en respondent har sett en annons eller inte.

Hitta.se bästa stället att annonsera på

I den svenska undersökningen användes två bannerannonser från Wasabröd och Nokia som jämfördes på fyra av Sveriges största internetsajter: Aftonbladet, MSN, Expressen och hitta.se. Respondenterna har helt enkelt tittat på de olika sajterna utan att i förhand ha fått information om vad som testas. Därefter har de fått svara på om de känner igen vilken annonsör och vilket budskap som står bakom annonsen på sidan. Hitta.se klarade sig bäst i undersökningen både sett till attention och brand recall. 88% av respondenterna hade sett Wasabröd‐annonsen på hitta.se. 60% av de svarande även kände igen vilken annonsör som låg bakom annonsen. Motsvarande siffror för Nokia‐annonsen på hitta.se var 89% respektive 42%. Aftonbladet knep andra platsen.

– Att vi fått så bra resultat i undersökningen tror vi beror på att hitta.se:s layout är ren och enkel. Tjänsten är enkel att använda och det återspeglas i användargränssnittet. Vår gyllene regel är att annonsering på sajten aldrig får störa användarupplevelsen. Kombinationen av begränsat annonsutrymme och en enkel och ren layout gör att de annonser som förekommer på hitta.se får bättre genomslagskraft, säger Johan Nordquist, marknadschef på hitta.se.

Nytt koncept med uppmärksammad teknik

MRC International kommer under året att lansera sitt koncept EyeTrackShop, där kunder kan gå in på nätet och köpa standardiserade undersökningar baserat på blickspårning.

- Det här är ett helt nytt sätt att mäta effekten av annonsering. Metoden är objektiv, snabb, enkel och kostnadseffektiv och vi har fått mycket positiv respons på studien, berättar företagets grundare och VD Mathias Plank. Nu hoppas vi kunna etablera EyeTrackShop som koncept på den globala marknaden för market research.

MRC International använder sig av datainsamling både via hempaneler och genom insamling av data på publika platser, som flygplatser, centralstationer och i shoppingnära miljöer. Företaget bygger även upp en benchmark‐databas för branschjämförelser. På så sätt kan kunder jämföra effektiviteten i sina tilltänkta kampanjer med andra inom samma segment.

Bakom MRC International står bland annat serieentreprenören Mathias Plank, som tidigare grundat och drivit internetkafekedjan Sidewalk Express.

För mer information:

Mathias Plank, VD, MRC International

Mail: mathias.plank@mrc‐intl.com

Läs mer på www.mrc‐intl.com.

MRC international offer studies of customer behavior and response to diverse marketing materials such as print ads, web ad space, email marketing and more. With a global network of strategic partners we have the capacity to set up global studies for data collection through well proven, cost efficient and entirely objective procedures. Our tests and reports help companies to better understand their audience and to catch their audiences’ attention with greater efficiency and accuracy.