Nordens välfärdscenter

Ett fåtal platser kvar: Unik teater hedras nordiskt

Pressmeddelande   •   Nov 07, 2011 14:19 CET

Foto: Bodil Johansson

Moomsteatern är i det närmaste unik genom att ha anställda, utbildade skådespelare med intellektuella funktionshinder med avtalsenliga löner och arbetsvillkor som övriga på teatern.

Det här är helt i linje med det påverkansarbetet som bedrivs i Nordiska Handikappolitiska Rådet.  Rådet har därför valt att lansera sin bok Kultur, Media & Synlighet i samband med en föreställning på Moomsteatern.

Datum:
9 november 2011
Plats:
Olof Palmes gata 1, Folkets Hus vid Nobeltorget Malmö
Program:
16:30 Moomsteatern berättar om sitt arbetssätt
17:00 Tove Karoline Knutsen, norsk stortingspolitker och kulturarbetare berättar om hur man i Norge ändrat syn på kulturutövande bland personer med funktionsnedsättning: Det är kultur inte social verksamhet.
17:30 Tid för frågor
18:00 Föreställningen Lilla Asmodeus börjar

Anmälan:
Via e-post till louise.hertzberg@nordicwelfare.org.

Vänligen meddela om ni kommer på både pressträff och föreställningen.

Ladda ner boken "Fokus på Kultur, Media & Synlighet"

Nordiska Handikappolitiska Rådet är ett nationsöverskridande samarbete på det handikappolitiska området, där politiker, höga tjänstemän och handikappföreträdare samarbetar.  Rådet har sex nätverk, varav ett kulturnätverk.  Kulturnätverket har producerat detta häfte i samarbete med Nordens Välfärdscenter.

Nordens Välfärdscenter, NVC, är en institution under Nordiska ministerrådet, social- och hälsosektorn. Arbetet syftar till att främja inkludering av utsatta grupper, likabehandling av medborgarna, social solidaritet samt tillgänglighet och kvalité i fråga om sociala tjänster.