SITA Sverige

Unik tvätt ger rena tankar

Pressmeddelande   •   Aug 27, 2007 13:29 CEST

I dagarna startar bygget av SITAs nya tvättanläggning för rengöring av tankbilar på Kemiras område i Helsingborg. Det kommer att bli en av norra Europas modernaste och mest miljövänliga anläggningar. I Sverige är den unik.

Tvättanläggningen, som kommer att ha en utrustning som minimerar energi- och vattentillgången, byggs på Kemiras område i södra Helsingborg. Båda företagen ser flera fördelar med samarbetet. Genom att använda spillvärme från Kemira för rengöring av tankarna kan miljöbelastningen reduceras avsevärt.

– Både Kemira och SITA arbetar aktivt med att minska sina utsläpp. Det här är ett exempel på en bra energilösning. Genom att använda Kemiras spillvärme i tvättanläggningen minskar SITA förbränningen med motsvarande 90 ton olja om året, säger Mårten Söderlund på Kemira.

Anläggningens läge blir strategiskt i förhållande till den nya leden för transporter av farligt avfall där uppskattningsvis 3000 tunga fordon kommer att passera per dygn.

– Det kommer att vara den enda anläggningen i Sverige som kommer att kunna erbjuda invändig rengöring även av järnvägsvagnar, vilket ökar Kemiras möjligheter att använda järnvägstransporter. För tillfället får de skicka sina järnvägsvagnar till Tyskland för rengöring, säger Mats Lundsgård, regionchef på SITA.

Totalt finns det 8-10 liknande tvättanläggningar i Sverige. SITAs nuvarande anläggning på Oceangatan i södra hamnen har kunder från framför allt norra Europa och som behöver rengöra sina tankar i vilka kemikalier, livsmedel, granulat och oljor har transporterats.

– Vi märker ett stort tryck på vår befintliga anläggning där vi rengör närmare 4000 fordon om året. På den nya tvättanläggningen har vi tillstånd för upp till 5000 fordon om året, säger Mats Lundsgård.

Den nya tvättanläggningen ska vara klar i början av nästa år. Då kommer också den nuvarande anläggningen att stängas.

För mer information kontakta Jessica Engvall, pressansvarig på SITA, tel 0708-89 57 94 eller Mårten Söderlund, Manager Land and Building, på Kemira, tel 0737-19 10 76.