Thalamus Networks AB

Unik uppbyggnad av bredbandstjänster - i Norrlands inland

Pressmeddelande   •   Nov 10, 2006 11:05 CET

Arvidsjaurs kommun har tecknat avtal med Fiberdata Integration AB om uppgradering av stadsnätet och att arbeta som kommunikationsoperatör:
-Avtalet är ett viktigt steg i att befästa vår orts styrka inom kommunikationsområdet. Vidare öppnar samarbetet med Fiberdata upp för framtida utvecklingsmöjligheter, säger Jerry Johansson, kommunalråd i Arvidsjaur.

Fiberdata Integration AB ingår i det börsnoterade Thalamus Networks AB med cirka 100 anställda i Sverige. VD, Fredrich Dahlman, liknar avtalet med den revolution tåget en gång innebar för inlandet:
-Det här innebär en unik uppbyggnad av bredbandstjänster i Norrlands inland! Vi är stolta över förtroendet att få leverera Thalamus koncernens gemensamma erbjudande som handlar om uppgraderingen av stadsnätet kombinerat med att fungera som kommunikationsoperatör. Och detta åt en så pass teknisk kompetent kommun som Arvidsjaur, säger Dahlman.

Nättjänsterna innebär bland annat internet, telefoni och tv samt ett stort spektra av andra möjligheter.
Avtalet följer helt IT Norrbottens bredbandsstrategi om öppna nät för att skapa konkurrens samt även möjliggöra tjänster i stadsnäten från lokala tjänsteleverantörer:
-Genom det regionala nätet Lumiora, kommer Thalamus tjänsteutbud att kunna nå hela Norrbotten, säger IT Norrbottens vd Tony Blomqvist.

Arvidsjaurs näringslivschef Kenneth Eklund säger att ett väl fungerande stadsnät är ur näringslivssynpunkt viktigt för utvecklingen, men även för att attrahera presumtiva inflyttande:
-Teknik - och tjänsteavtalet samt det regionala nätet Lumiora skapar chanser för en liten glesbefolkad kommun att få lika stort tjänste- och kommunikationsutbud som tätorter i södra Sverige. Det är unikt! säger Eklund.

Kommunalrådet Jerry Johansson tror att det koncept Fiberdata Integration AB, IT Norrbotten samt Arvidsjaur arbetat fram även kan vara av intresse för andra kommuner.


Fredrich Dahlman, vd Thalamus Networks AB , 08-635 95 93, 070-577 77 30
e-post: fredrich.dahlman@thalamus.se

Tony Blomqvist,vd IT Norrbotten , 0921-570 38, 070-386 70 40
e-post: tony.blomqvist@itnorrbotten.se

Jerry Johansson, kommunalråd Arvidsjaurs kommun, 0960-155 02, 070-6615502
e-post: jerry.johansson@arvidsjaur.seThalamus erbjuder data- och telekommunikationslösningar som stödjer och effektiviserar kundernas verksamhet. Lösningarna anpassas till kundens behov och omfattar allt från relativt enkla telefoni- och nätverkslösningar till kraftfulla konvergerande kommunikationsnät för hantering av tusentals användare i enskilda organisationer eller publika nätverk, som t.ex stadsnät.