Cornerstone

Unik utbildning för IT-proffs: Kommunicera värdet i ditt arbete!

Pressmeddelande   •   Feb 25, 2013 14:40 CET

Utveckla dig själv och din organisation genom att kunna föra en tydlig dialog med de som är berörda av de tjänster du levererar. Detta är vad Cornerstones nya utbildning "Affärsmannaskap för IT-proffs" innebär. Utbildningen är unik i sitt slag och lär deltagarna att presentera förslag och matcha sina tjänster gentemot värdet till kunden.

Utbildningen ”Affärsmannaskap för IT-proffs” har utvecklats efter att utbildningsföretaget Cornerstone noterat en ökad efterfrågan på kompetens inom affärsmannaskap bland IT-proffs, både vid uppdrag inom och utanför den egna organisationen.  Genom utbildningen ökar deltagarna förståelsen för och kompetensen att koppla IT till affärs- och verksamhetsnytta. Deltagarna får verktygen för att lättare kunna påverka beslut och visa på nyttan i tjänsten, inte bara de tekniska aspekterna av en tjänst.

”Utbildningen har tagits fram för tekniker som behöver förbättra sin förmåga att presentera beslutsunderlag. ”

Utbildningens grundare, Pelle Råstock, instruktör på Cornerstone

Tekniker eller konsult?

Utbildningen vänder sig till en bred målgrupp inom IT-branschen:

”De som bör gå den här utbildningen är egentligen alla IT-tekniker som vill kunna motivera de investeringar de vill få igenom. Även alla konsulter inom IT som idag är inblandad i affärer och någon gång behöver presentera en offert.”

Utbildningens grundare, Pelle Råstock, instruktör på Cornerstone

Affärsmannskap – allt viktigare

Termen affärsmannaskap används både inom privat och offentlig sektor och beskriver en individs förmåga att kunna sin marknad, veta vad den vill ha och kunna skapa så attraktiva lösningar som möjligt för båda parter.  Utbildningen ”Affärsmannaskap för IT-proffs” syftar till att vässa denna kompetens och att lära deltagarna matcha organisationens erbjudande mot kundens behov på ett professionellt och tydligt sätt.


Kursen genomförs av utbildare som har sin kärnkompetens i att leda och driva förändringsarbete inom IT. Ett genomgående tema är att knyta samman teknik och affärsverksamhet så att de samverkar optimalt. De har gedigen erfarenhet och har många exempel på hur teorier knutet till affärsmannaskap kan tillämpas i praktiken.


Utbildningen hålls i Stockholm, Göteborg, Malmö och Sundsvall i Cornerstones lokaler under våren, men kan även genomföras som verksamhetsintern utbildning. Utbildningen är en del i Cornerstones breda utbud inom Softskills.


Kontaktperson

Per Malmberg, Produktchef Softskills
Per.malmberg@cornerstone.se
Tel: 070-449 64 73


Cornerstone är specialister på att förverkliga sina kunders planer och målsättningar för kompetensutveckling av IT-proffs, utvecklare och ledare på alla nivåer. Cornerstone är ett av Sveriges största utbildningsföretag med moderna kurscenter i Stockholm, Göteborg, Malmö och Sundsvall.