Länsstyrelsen i Stockholms län

Unik utbildning för utländska akademiker

Pressmeddelande   •   Mar 07, 2006 09:03 CET

Nu startar Svenska för pedagoger – en helt ny utbildning för pedagoger och akademiker med utländsk bakgrund som vill arbeta som lärare i Sverige.

Syftet är att genom effektivare undervisning korta studietiden och få ett snabbare inträde på arbetsmarknaden. Välkommen till invigningen den 8 mars.

Svenska för pedagoger skapar en sammanhållen utbildningskedja mellan svenska för invandrare (sfi), kommunal vuxenutbildning och Lärarhögskolan i Stockholm. Utbildningen har väckt stort intresse bland högskolepedagoger och andra akademiker med utländsk examen. Anmälningarna flyter in i en jämn ström.

– Svenska för pedagoger innebär en möjlighet för människor att ta till vara sin utländska utbildning och examen också i Sverige, säger Sam Yildirim, utvecklingsledare på
Länsstyrelsen.

Det är positivt för individen och det är bra för samhället. Modellen med yrkesanpassad utbildning i svenska har föregångare inom både vård- och företagarsektorn,
och vi strävar efter att den ska få efterföljare även inom andra yrkesområden.

Förutom studier i svenska omfattar utbildningen fördjupade studiebesök, skolförlagda fältstudier samt en individuellt anpassad studiegång på Lärarhögskolan i Stockholm. All
undervisning är förlagd till Lärarhögskolans Campus. Intagning sker var fjortonde dag.

Bakom utbildningen står Länsstyrelsen i Stockholms Län, Utbildningsförvaltningen i Stockholms stad samt Lärarhögskolan i Stockholm.

Utbildningen finansieras via EU:s strukturfond Växtkraft Mål 3.

Välkommen till invigningen!

Utbildningen invigs av landshövding Mats Hellström onsdagen den 8 mars kl 14.00 på Lärarhögskolan, lokal Kyrksalen, hus Q.

Vid invigningen talar även lärarhögskolans rektor
Eskil Franck och skolborgarrådet Erik Nilsson. Efter invigningen finns möjlighet att träffa lärare och studerande.

För mer information kontakta:
Sam Yildirim, utvecklingsledare, Länsstyrelsen, 08-785 40 57, 070-265 40 57
Sonja Rossholm, rektor SFP, Stockholm stad, 08-508 33 620, 073-917 96 66
Lars Johansson, projektledare, Lärarhögskolan, 08-737 57 04, 070-972 55 43
Läs mer på utbildningens webbplats: www.sfp.edu.stockholm.se