Values Academy

Unik utbildning: ”Personligt Värdedrivet Ledarskap - hållbart ledarskap för framtiden”

Pressmeddelande   •   Aug 27, 2013 15:44 CEST

Values Academy arbetar för att fler ska kunna göra sin personliga positiva och värdefulla resa, kunna bli sin egen personliga ledare. Genom kunskap, verktyg och utbildningar verkar föreningen för att fler ska våga bryta igenom sina förändringsbarriärer. Och då våga hjälpa andra med ett värdedrivet ledarskap, och därmed världen, samtidigt som organisationer och företag blir mer effektiva och lönsamma.

Föreningens ordförande Tore Palmén förklarar:

”Skall vi skapa en hållbar framtid och värld för våra barn måste vi tillsammans bromsa in och se vilka drivkrafter och värderingar som fört oss in på denna färd. Det är dags att alla tar ansvar för sin konsumtion, sin livsstil och sina värderingar, och det är framför allt genom ledarskapet och företagens värderingar och attityder vi kan uppnå detta.

Att vara människa och ledare är komplext och krävande. Ständigt frågande, ständigt i utveckling, ständigt i förändring. I processen behöver vi alla inspiration och perspektiv, en utbildning är ett bra sätt att få tid till detta. Den nya utbildningen: ”Personligt Värdedrivet Ledarskap - hållbart ledarskap för framtiden” ger bl a förståelse och verktyg  för hur du på ett medvetet och effektivt sätt, genom tydliggjorda värderingar, kan leda dig själv och andra.

Tore Palmén förtydligar:

”Världen behöver styras av hållbara, generösa, långsiktiga värderingar. Världen behöver ledas av människor i harmoni och balans, där det kortsiktiga harmonierar med det långsiktigt bästa. Values Academy bidrar till att skapa det ledarskapet, det personliga, värdedrivna ledarskapet.”

För mer information kontakta:

Tore Palmén, 0708 – 35 64 66, www.valuesacademy.se


Values Academy är en ideell organisation och är ett icke-kommersiellt nätverk av partners/medlemmar som delar kunskap och erfarenhet om värdebaserad utveckling. VA.s medlemmar skall bidra i föreningen genom att dela med sig av kunskaper, erfarenheter, idéer, tid och energi som för verksamheten framåt. Nätverket skall ses som ett forum för dialog med en ambition att attrahera och engagera fler partners som drivs av samma ambitioner och delar VA:s värderingar och därmed aktivt kan bidra på olika sätt. Värderingar som grundarna delar och som skall genomsyrar arbetet inom Värde Akademin.
*     Globalt perspektiv, Etik, Framtida generationer 
*     Göra skillnad, Ledarutveckling, Partnership, Tillit
*     Humor och glädje, Ärlighet, Gemensamma värderingar, Gemensam vision
*    Rättvisa, Transparens, Öppen kommunikation, Konsensus, StändigT lärande, Fokus på uppgiften, Samarbete
*    Ansvarstagande, Dela information
*    Respekt