Svenska kyrkan Tjörn

Unik valdebatt inför kyrkovalet på Tjörn

Pressmeddelande   •   Aug 21, 2017 14:11 CEST

För första gången någonsin har Svenska kyrkan Tjörns valnämnd bestämt sig för att inbjuda till två valdebatter.

Detta för att ge medlemmarna i Svenska kyrkan Tjörn en god möjlighet att höra och sätta sig in i de fyra nomineringsgruppernas kyrkopolitiska visioner och mål här på Tjörn.

Valdebatten kommer att hållas vid två tillfällen, 

 • den 4 september i Kyrkans Hus i Kållekärr klockan 19:00
 • den 7 september i Rönnängs församlingshem klockan 19:00

För att debatten ska kunna genomföras på bästa sätt, så har valnämnden satt upp vissa regler för genomförandet. Moderator vid de två debatterna är Bengtåke Carlson.

 • Varje nomineringsgrupp utser en representant för debatten.
 • Debatterna ska handla om de kyrkopolitiska mål och visioner som berör kyrkan på Tjörns framtida verksamhet och arbete. 
 • Debatten inleds med en kort presentation av Svenska kyrkan Tjörn. Därefter lottas ordningsföljden och varje nomineringsgrupp får fem minuter för presentation av deras lokalpolitiska mål.
 • Därefter ges varje nomineringsgrupp ytterligare fem minuter att fråga och svara på frågor till och från de olika nomineringsgrupperna.
 • Moderatorn har därefter, utifrån vad som framkommit under debatten, ett antal frågor som ställs till nomineringsgrupperna.
 • Publiken ges tillfälle att ställa frågor till de olika nomineringsgrupperna.
 • Debatterna kommer att avslutas med en kopp kaffe och lite tilltugg där väljarna ges tillfälle i lugn och ro får tillfälle att tala med de olika nomineringsgrupperna. Vi beräknar att detta sammanlagt tar cirka två timmar.

  För Svenska kyrkan Tjörns valnämnd 

  Skärhamn 18 augusti

  Jörgen Olofsson, ordförande

  Kontakt:
  Jörgen Olofsson, ordförande i valnämnden telefon 0707386544
  E-post: jorgen5611@gmail.com

  Kyrkoherde Johan Ernstson telefon 0733 230 503
  E-post: johan.ernstson@svenskakyrkan.se

  Fakta:

  Kyrkovalet äger rum 17 september 2017.

  Förtidsröstningen startar den 4 september och håller på till och med 17 september.

  Läs mer här https://www.svenskakyrkan.se/tjorn/kyrkoval-2017 om de fyra grupperna. En av grupperna här helt ny, en är i ny skepnad. Dessa kommer också att presenteras i församlingsbladet Petrus.

  De som ställer upp lokalt på Tjörn är:

  • Centerpartiet
  • Framtidens kyrka i Tjörns pastorat
  • Socialdemokraterna
  • Sverigedemokraterna

  https://www.svenskakyrkan.se/kyrkoval

  På Tjörn bor drygt 15000 personer och av dessa är ungefär 11300 medlemmar i Svenska kyrkan (2015).

  Cirka 45 personer är anställda i de fyra församlingarna och den gemensamma expeditionen.

  Svenska kyrkan Tjörn har sju kyrkor. Bleket, Klädesholmen, Klövedal, Rönnäng, Stenkyrka, Skärhamns och Valla kyrkor.