MF Projekt & Utveckling

Unik Webbportal hjälper företag i miljöarbetet!

Pressmeddelande   •   Feb 02, 2011 11:57 CET

Allt fler företagare, kommuner och organisationer inser att de måste dokumentera sitt miljöarbete för att tillfredsställa kunder, myndigheter och offentliga upphandlares krav. För många stora företag och koncerner som även arbetar internationellt, har införandet av ett miljöledningssystem varit nödvändigt.

-     Nu ökar kraven från större företag och offentliga upphandlare på att även mikro, små och medelstora företag måste dokumentera sitt miljöarbete. Många av dessa företag har en stor tröskel att överbrygga – både kunskapsmässigt och strategiskt – för att komma igång med miljöarbetet. För dessa företag blir Galleria180 Business ett tydligt, enkelt och kostnadsfritt verktyg som underlättar för den eller de med ansvar för miljö- och hållbarhetsarbete i verksamheten, säger Mikael Frickfors, en av grundarna till Galleria180.

Målgrupp och användare av Galleria180 är beslutsfattare, miljöansvariga, inköpare/upphandlare i privata företag och offentliga verksamheter, näringslivsansvariga inom kommuner och konsulter inom området.

-     Ett aktivt miljöarbete kommer inom en snar framtid att vara ett krav för att få leverera till de större företagen och de offentliga upphandlarna. De företagare som ligger i framkant har redan förstått detta och ser att det gynnar verksamhetens ekonomiska utveckling positivt. Det finns ett flertal undersökningar och tendenser från större företag som pekar på den positiva affärsnyttan med ett engagerat miljöarbete, säger Mikael Frickfors.

Genom att samla allt som företagen behöver för att komma igång med miljöarbetet på ett ställe och på ett lättillgängligt, inspirerande sätt bidrar också Galleria180 till att öka takten i omställning mot ett mer hållbart företagande i Sverige.

På Galleria180 Business finner besökaren information om miljöledningssystem, bidrag som går att söka, information om tjänster och utbildningar som hjälper företaget att starta miljöarbetet. Här finns också information om miljömärkningar, policys, lagar, regler och nyhetsartiklar.

Välkommen till Galleria180 Business (www.galleria180.se/foretag)

Galleria180 har en enkel koppling till konsumentsidan där besökaren hittar allt man behöver i vardagen. Oavsett var i livet man befinner sig. (www.galleria180.se )

Galleria180 är en webbaserad marknadsplats som startades i augusti 2008. Syftet var att hjälpa privatkonsumenter att finna marknadens bredaste utbud av miljömärkta, energieffektiva, klimatsmarta och rättvisemärkta varor och tjänster.

Från att ha varit en portal som främst riktat sig till privatkonsumenter har Galleria180 nu en helt ny del som vänder sig till personer som arbetar med hållbar utveckling, miljö- och CSR frågor i den dagliga verksamheten: Galleria180 Business

www.galleria180.se/foretag