SIF

Unikt avtal ger flyktingar säkrare arbetsvillkor

Pressmeddelande   •   Mar 31, 2003 09:00 CEST

Flyktingar ska snabbt kunna få arbete med ordnade villkor i Sverige.

Det är avsikten med det särskilda avtal för asylsökande som Sif och övriga fackförbund inom samarbetsorganet Facken inom Industrin (FI) enats med arbetsgivarna om att upprätta. Detta för att påskynda integrationen i det svenska samhället, undvika svartjobb och att ge klara besked om vad som gäller.

- Med detta avtal kan flyktingar få ett temporärt arbetstillstånd och redan efter några veckor få möjlighet att arbeta och samtidigt varva det med undervisning i svenska, säger Sifs förbundsordförande Mari-Ann Krantz.

- En förutsättning för att det lyckas är att staten bidrar med pengar och personella resurser till utbildning. Många flyktingar har genuin kompetens och att låta dem tillbringa flera år isolerade på en flyktingförläggning i väntan på permanent uppehållstillstånd är rent slöseri med mänskliga resurser, säger Mari-Ann Krantz.

- Arbetet ger referenser som kan användas i framtiden och är dessutom en stimulans att lära sig det svenska språket, säger Mari-Ann Krantz.

En studie som Sif genomfört och som nyligen presenterats visar att många företag knappt har påbörjat det mångfaldsarbete som lagen kräver. Studien visar att 75 procent av arbetsgivarna inte har vidtagit några aktiva åtgärder för rekrytering av arbetskraft med utländsk bakgrund och 75 procent av fackklubbarna inte diskuterat mångfaldsfrågan.

Sifs förbundsstyrelse har nyligen beslutat att gå in med 2,2 miljoner kronor för en fortsatt satsning på mångfaldsarbete och ett mentorprogram för utomnordiska invandrare som pågått i närmare två år.