Arbetsgivaralliansen

Unikt Högskoleavtal tecknat

Pressmeddelande   •   Feb 04, 2013 14:58 CET

Arbetsgivaralliansen har tecknat ett branschavtal för privata högskolor tillsammans med Akademikerförbunden, Lärarförbundet, Lärarnas Riksförbund och Vision. Avtalstiden är två år, med målsättningen att därefter ingå ett tillsvidareavtal.

”Avtalet ger unika möjligheter att anpassa villkoren och löneökningsnivåer utifrån enskilda högskolors och individers behov, vilket ger det en särställning på den svenska arbetsmarknaden.”, säger Tobias Nilsson, branschansvarig på Arbetsgivaralliansen.

Högskoleavtal blir det största inom den privata sektorn och innebär att parterna tillsammans skapar en kraftfull plattform att använda och bygga vidare på för lång tid framåt.

Det nya avtalet är ännu inte layoutat, men en slutgiltig korrekturversion i PDF-format hittar ni här:
http://www.arbetsgivaralliansen.se/medlem/branscher/uof/pdf/avtal/H%C3%B6gskoleavtal2013-2014-korrektur-FINAL.pdf

Arbetsgivaralliansen är en arbetsgivarorganisation med fokus på arbetsgivare som drivs av ett ideellt eller idéburet engagemang. Våra medlemmar finns inom idrott, intresse- och biståndsorganisationer, trossamfund, vård, folkbildning, utbildning, forskning, upplevelseverksamheter samt kultur. Tillsammans är vi över 3 000 arbetsgivare.