Sectra AB

Unikt initiativ för tidig diagnos av benskörhet hos Stockholms kvinnor

Pressmeddelande   •   Feb 22, 2010 09:33 CET

Nu kan kvinnor i Stockholm kombinera sin mammografiundersökning med riskbedömning för framtida benbrott. Det är Unilabs mammografiklinik i Tumba som erbjuder kombinationen i ett initiativ att hitta och behandla kvinnor i riskzonen för framtida frakturer. Totalt kommer 10 000 kvinnor undersökas i forskningsstudien.

– Inom osteoporosvården finns idag billiga möjligheter att förebygga frakturer med livsstilsförändringar och läkemedel, säger docent Torkel Brismar på Karolinska Institutet som driver projektet. Metoden har förutsättningar att enkelt och kostnadseffektivt hitta kvinnor i riskzonen och därmed kunna ligga steget före sjukdomen vilket kan minska mängden benbrott och därmed spara mycket lidande för den drabbade och stora kostnader för vården, fortsätter han. 

Låg bentäthet är en av riskfaktorerna för benbrott. Hos Unilabs får kvinnorna, utöver ordinarie mammografi, även en kontroll av bentätheten med Sectra DXR Online- metoden. Kvinnorna får också svara på ett frågeformulär som fångar andra kända riskfaktorer. De kvinnor som bedöms vara i en högriskgrupp kommer att erbjudas behandling.

Hälsovård levereras på Internet
Analysen av bentäthet sker med hjälp av en av Sectra patenterad teknik som kallas Digital X-ray Radiogrammetry, DXR. Studier har visat att tekniken är användbar för att hitta patienter i riskzonen för frakturer1. Sectra har vidareutvecklat DXR-tekniken och erbjuder idag en Internettjänst för analys av bentäthet, dxr-online. För att använda tjänsten behövs en Internetuppkoppling och en digital röntgenapparat. 

Om Osteoporos
Osteoporos, dvs benskörhet, är en av de mest smärtsamma och kostsamma folksjukdomarna i världen. Den drabbar framför allt kvinnor, i synnerhet efter menopaus, och orsakar smärta och i värsta fall svåra benbrott i handleder, höfter eller rygg. Sjukdomen kan orsakas av en obalans i reproduktionen av skelett, en ohälsosam livsstil eller till följd av läkemedel som behandlar andra sjukdomar.

1.Boonen S, et al. Identifying postmenopausal women with osteoporosis … metacarpal digital X-ray radiogrammetry …. Osteoporos Int. 2005 Jan;16(1):93-100.
Bouxsein ML et al. Digital X-ray Radiogrammetry Predicts Wrist, Hip, and Vertebral Fracture Risk…. Osteoporosis International 2002, 13:358-365.
Bach-Mortensen et al. Digital X-ray Radiogrammetry Identifies Women at Risk of Osteoporotic Fracture: Results from a Prospective Study. Calcified Tissue International 2006, Jul;79(1):1-6.

För ytterligare information kontakta:
Torbjörn Kronander, VD Sectra Imtec AB, 0705 23 52 27
Jakob Algulin, Verksamhetschef reumatologi, tfn 0702 21 04 64

Om Sectras medicinska system 
Sectra utvecklar och säljer IT-system och produkter för röntgen-, mammografi- och ortopedkliniker. Över 1000 svenska och utländska sjukhus använder systemen i daglig drift och mer än 50 miljoner röntgenundersökningar diagnostiseras i Sectras system varje år. Detta gör Sectra till ett av världens ledande företag inom system för hantering av digitala röntgenbilder. I Skandinavien har Sectra en marknadsandel på mer än 50 procent av alla filmfria installationer. Förutom i Skandinavien finns Sectras system installerade hos kunder i Nordamerika och de flesta större länder i Europa och Fjärran Östern. 

Sectrakoncernens verksamhet 
Sectra grundades 1978 och bedriver framgångsrik utveckling och försäljning av högteknologiska produkter inom de expansiva nischerna medicinska system och avlyssningssäkra kommunikationssystem. Sectra har kontor i tolv länder och säljer genom samarbete med partners produkter över hela världen. Huvudkontoret ligger i Linköping och företaget har vuxit fram ur forskningen vid Linköpings universitet. Omsättningen uppgick helåret 2008/2009 till 863 Mkr. Sectra är noterat på NASDAQ OMX Stockholm AB. För mer information besök vår hemsida: www.sectra.se.