Sundsvalls kommun

Unikt lokaliseringsprojekt bakom SEB-etablering i Sundsvall

Pressmeddelande   •   Dec 19, 2013 14:01 CET

SEB:s satsning på en ny avdelning för telefonbanktjänster i Sundsvall, är en av de största etableringarna i kommunen på flera decennier. Etableringen som innebär 75 nya jobb till Sundsvall, är ett resultat av ett unikt Lokaliseringsprojekt med målet att skapa fler jobb och ännu bättre förutsättningar i en bransch där Sundsvall redan idag är starka (bank-, försäkring- och pension).

Det är Näringslivsbolaget i Sundsvall som ligger bakom projektet med stöd av Länsstyrelsen Västernorrland och Ekonomiforskningsstiftelsen, och i nära samarbete med bland annat fastighetsbolag och Centrum för forskning om ekonomiska relationer vid Mittuniversitetet.

- Att Sundsvall har många fördelar och styrkor har vi alltid varit säkra på. I och med detta beslut från SEB har vi fått bekräftat att vi har ett bra koncept som kommer vara attraktivt även för andra aktörer inom bank, försäkring, pension men också kan anpassas till andra branscher, säger Oliver Dogo, affärsområdeschef på Näringslivsbolaget i Sundsvall. - I vår ambition att hitta en lokalisering som möjliggör fortsatt satsning på telefonbanken har vi fastnat för Sundsvall. Sundsvall erbjuder allt vad vi letar efter, bra infrastruktur för att driva våra tjänster, stor förståelse och gensvar från kommunen samt fastighetsägaren Norrporten som gått en extra mil för att göra verklighet av dessa planer, säger Mikael Helsing, Head of Group Real Estate på SEB.

Lokaliseringsprojektet har som mål att kunna presentera och offerera en helhetslösning för allt vad Sundsvall har att erbjuda de företag och myndigheter som väljer att förlägga verksamhet här. Då handlar det bland annat om skolor, bostäder, fritidsaktiviteter och inte minst lokaltillgång, där projektet har haft nära samverkan med lokala fastighetsbolag. När SEB nu startar sin nya avdelning för telefonbankstjänster, så är det fastighetsbolaget Norrporten som tillhandahåller kontorslokaler i det gamla Clas Ohlssonhuset i inre hamnen.

- Vi är stolta och glada över förtroendet att få fortsätta som leverantör till SEB-koncernen. Tillsammans kommer vi att skapa framtidens SEB-hus i inre hamnen. Att göra det i ett branschsamarbete för Sundsvalls tillväxt gör oss extra glada, säger Jörgen Lundgren, vd för Norrporten.

Lokaliseringsprojektet har under det första året fått möjlighet att presentera sitt koncept för cirka 15 ledningsgrupper inom bank-, pension- och försäkringsbranschen. Samarbetet med CER och deras nätverk har varit en förutsättning för att kunna få tillträde till de viktigaste nationella aktörerna i branschen.

- Genom CER-nätverket kan Sundsvall erbjuda en branschsamverkan inom bank, försäkring och pension som ingen annan svensk stad kan matcha, säger Peter Öhman, centrumledare för Centrum för forskning om ekonomiska relationer vid Mittuniversitetet.

- SEB:s etablering är viktig för hela länets utveckling, och jag tror att förutsättningarna är stora för att fler liknande etableringar kommer till stånd tack vare detta. Lokaliseringsprojektet är en framgångsfaktor och ett föredöme för länets fortsatta tillväxt, säger Bo Källstrand, landshövding i Västernorrland.

De två första teamen i SEB:s nya verksamhet kommer att flytta in i lokalerna redan i maj nästa år och till 2016 kommer samtliga 75 anställda vara på plats i de nya lokalerna, tillsammans med de cirka 100 SEB-anställda i Sundsvall som också kommer att ha sin arbetsplats i det nya SEB-huset i hamnen.

- I ett län som är så hårt drabbat av ungdomsarbetslöshet, så kommer SEB:s satsning som en fantastiskt fin julklapp, eftersom det i första hand är just ungdomar som kommer att efterfrågas till de nya tjänsterna, säger Jörgen Berglund, kommunstyrelsens ordförande i Sundsvall.

För ytterligare information: Oliver Dogo – Näringslivsbolaget, 070-318 69 11 Jörgen Berglund – kommunstyrelsens ordförande, 073-270 36 76 Jörgen Lundgren – Norrporten, 076-843 0508 Mikael Helsing – SEB, 070-694 27 63 Peter Öhman – CER, 073-036 79 48

I Näringslivsbolaget vill vi att människor ska känna stolthet över att leva, bo och verka i Sundsvall. Därför ska bolaget vara en självklar drivkraft i att skapa tillväxt, ge goda förutsättningar för
nyetableringar, fler besökare samt utveckla och stötta befintliga företag.