Inova

Unikt metod ger slipat värdeerbjudande

Pressmeddelande   •   Nov 01, 2013 15:53 CET

Inför RAMP övade företagen som skulle stå på scenen sitt värdeerbjudande genom något som kallas för VCF (Value Creation Forum) vilket är ett av Inovas viktigaste verktyg. Inför RAMP passade det utmärkt att lyfta fram det för att finslipa företagens erbjudande som skulle levereras inför nästan tvåtusen personer i konsertsalen på Karlstad CCC.

VCF är utvecklad av Stanford Research Institute, SRI*, som är ett av världens ledande forskningsinstitut kring innovation och tillväxt. Metoden används idag över hela världen och SRI har stor kunskap och erfarenhet av att hjälpa innovationsmiljöer att bli starkare med resultatet att företag kan få bättre hjälp att växa.

Tillsammans med Swedbank och Nordea anordnade Inova, inför RAMP, workshops där företagen fick ta del av den här metoden. Enkelt uttryckt så får bolagen genom VCF strukturerad och värdeskapande feedback om angelägna frågeställningar.

Deltagarna i en panel tilldelas speciella roller som förtydligas med hjälp av hattar och glasögon. De som tilldelats grön hatt fokuserar på möjligheter, de med röda hattar är istället problemorienterade, glasögonen symboliserar kundperspektivet och de med gula hattar intar rollen som investerare.

Att ikläda sig de olika rollerna skapade en hel del skratt och uppskattades av deltagarna.

– Det brukar vara svårt att ge feedback om man ska ge allt. Nu fokuserar man på en sak vilket gör det enklare och mer effektivt, säger Anders Backlund, Nordea.

Britt Lööv, verksamhetsledare på Inova och Patrik Bångerius, innovationsrådgivare på Karlstads universitet är de enda i Karlstad som har licensiering i att arbeta med VCF. De har varit på utbildning på Stanford Research Institute för att kunna få jobba med verktyget.

Hosi Rooznamechi, som pitchade Speakify på RAMP, berättar att hans ursprungliga värdeerbjudande knappt gick att känna igen på RAMP-scenen.

– Jag hade ett manus från början och det var helt annorlunda mot hur det såg ut på RAMP. Det var bara tre meningar kvar av det ursprungliga manuset. VCF hjälper till att få ytterligare input och andra ögon på sitt värdeerbjudande vilket är jättebra, säger Hosi.

Adam Fjaestad, SoletAer AB, medverkade också på VCF inför RAMP och är, liksom Hosi, positiv till metoden.

– VCF var en jättebra förberedande aktivitet inför RAMP då det hjälpte oss att renodla budskapet vi ville förmedla. Det var mycket värdefullt att få input från de andra deltagarna, säger Adam.

För att få en dynamisk och givande workshop bjöd Inova in speciellt utvalda personer som kunde skänka relevant respons till företagen. En av dessa var Leila Andersson från Develupment AB som ansåg att workshopen var givande.

– Jag tyckte forumet var enastående, riktigt kul att vara med i processen att förädla en presentation så mycket på så kort tid. Detta är ett helt nytt sätt att jobba som jag tror kommer användas mycket framöver eftersom det ger så bra effekt på så komprimerad tid. VCF är, för mig, ett nytt och otroligt effektivt sätt att skapa värde i en presentation. På kort tid manglas pitchen ur flera perspektiv, och då varje deltagare är dedikerad till ett synsätt blir det också fokus på varje enskild nytta utan att något glöms bort. Effekten blir en otroligt tidseffektiv dynamisk process som ger en heltäckande input vilket leder till pitchar av högsta kvalitet. Dessutom är det en rolig process som är utvecklande för alla deltagare, säger Leila.

* Baserat på sin egen metod att ta forskningsidéer ut på marknaden har SRI också etablerat en utbildningsverksamhet. Institutet har sitt huvudkontor i Silicon Valley, CA, USA. Läs mer på: http://www.sri.com

 

Inova utvecklar människor och affärsidéer till växande företag. För att lyckas med detta har vi ett arbetssätt som bygger på att affärsidéer fångas upp och granskas. Visar det sig att de har potential att bli framgångsrika erbjuds de det stöd som behövs för att de ska kunna utvecklas. Inovas verksamhet är öppen mot alla branscher och samarbete sker med flertalet aktörer inom såväl näringsliv och universitet som offentlig sektor.