Länsstyrelsen i Östergötlands län

Unikt myndighetssamarbete kring Östersjön

Pressmeddelande   •   Feb 08, 2011 14:22 CET

Industrialiseringen har skapat ett stort antal förorenade områden som behöver saneras för att miljömålet "en giftfri miljö" ska kunna uppnås. För att nå framgång på internationell nivå behövs samarbete, inte minst mellan myndigheter. Länsstyrelsen Östergötland har fått 13 miljoner kronor till projektet Benchmarking on Contaminated Sites (BECOSI), ett projekt med internationellt fokus på samarbete kring förorenade områden.

Länsstyrelsen är Lead Partner i projektet BECOSI, som kommer att pågå i tre år och är ett samarbete mellan myndigheter som arbetar med förorenade områden i Estland, Lettland, Finland och Sverige. Det här är första gången som ett samarbetsprojekt mellan myndigheter som arbetar med förorenade områden runt Östersjön genomförs.

- Det är mycket glädjande att vi i hård konkurrens har fått igenom vår ansökan och nu kan genomföra ett EU-projekt inom förorenade områden, säger Karin Sigvardsson, miljöskyddsdirektör på Länsstyrelsen Östergötland. En verklig utmaning för oss på Länsstyrelsen, och en möjlighet att göra en insats för att skydda Östersjön från miljögifter. Ett ansvar som vi delar med våra grannländer.

Syftet med projektet är att utveckla de deltagande regionernas arbete inom tillsyn och fysiska planering. Projektet ska också jobba med att förbättra kommunikationen om de risker som finns i samband med förorenade områden.

- Under arbetet med att ta fram ansökan konstaterade vi att det finns väldigt många gemensamma frågeställningar, säger Magnus Kviele, en av projektledarna på Länsstyrelsen. Vi tror på ett ömsesidigt utbyte av kunskaper och erfarenheter och resultat i form av bland annat handledningar som kommer att utveckla vårt arbete med förorenade områden i Östergötland.

På onsdag den 9 februari har BECOSI Kick-off i Motala med deltagare från samtliga länder och samarbetspartners.

Media är välkomna till Gamla Motala verkstad kl 10.30.

Vänliga hälsningar
Mariethe Larsson, Informationschef
Telefon: 0703-667366
mariethe.larsson@lansstyrelsen.se

För mer information kontakta gärna:
Karin Sigvardsson, Miljöskyddsdirektör,
tfn: 070-658 02 86
Magnus Kviele, Projektledare BECOSI,
tfn: 070-687 94 23