Socialdemokraterna Norrbotten

Unikt nationellt centrum sätter Kalix på Sverigekartan

Pressmeddelande   •   Sep 09, 2010 14:39 CEST

- Med den här gemensamma satsningen och det unika samarbetet med Trafikmedicinskt centrum vid Huddinge- och Karolinska kan både den medicinska och tekniska kompetensen långsiktigt stärkas i Kalix.
Det säger landstingsrådet Kent Ögren om landstingets och kommunens långtgående planer på etableringen av en Trafikmedicinskt enhet i Kalix.

- En etablering innebär också att Kalix sätts på den nationella kartan eftersom det skulle innebär att Kalix har en av fem centra i landet, säger Ellinor Söderlund, socialdemokraternas kommunalrådskandidat.
- Långsiktigt kan det naturligtvis också få positiva sysselsättningseffekter, tillägger hon.


Bakgrunden är den verksamhet som sedan hösten 1996 bedrivs vid Trafikmedicinskt Centrum (TrMC) vid Karolinska-Huddinge och  visat på att det föreligger ett stort behov av körkortsmedicinska utredningsenheter. För att bistå såväl enskilda patienter med rehabinsatser och Trafikverkets körkortsutredningar kommer nu ytterliggare enheter att byggas upp i landet. Kalix är en av de kommuner som finns med i etableringsdiskussionerna.

- Kalix väl framskjutna position i diskussionerna kring en etablering bygger på den kompetens som redan idag finns vid Kalix sjukhus och inte minst samverkan mellan både lokala och regionala intressenter som bl a Motorstadion i Kalix och Luleå universitet. Det  konstaterar Kent Ögren och menar att målet måste vara att centret blir en självbärande enhet med en välfungerande körkorts-medicinsk utredningsverksamhet där möjlighet finns till testning av kritiska trafiksituationer i bilsimulator men också konkreta rehabiliteringsinsatser.

För mer information

Kent Ögren
Landstingsråd (s)
070 528 71 92

Ellinor Söderlund
Kommunalrådskandidat (s)
073 180 19 29

Socialdemokraterna i Norrbotten

Läs mer om oss på http://www.socialdemokraterna.se/norrbotten
eller följ våra riksdagsledamöters blogg http://www.norrblogg.blogspot.com