Länsstyrelsen i Kalmar län

Unikt projekt lär arbetsgivare att förebygga missbruk på arbetsplatsen

Pressmeddelande   •   Sep 12, 2008 08:59 CEST

 

Totalt 193 deltagare från 67 arbetsgivare i länet har genom ett unikt projekt lärt sig förebygga missbruk bland anställda. Det handlar om såväl privata företag som kommuner, polisen, svenska kyrkan och landstinget. Nu samlas erfarenheterna i en gemensam spridningskonferens den 1 oktober. Media hälsas välkomna att delta under dagen.

Utbildningen har arrangerats inom Fler Broar, ett projekt för att upptäcka och åtgärda riskbruk samt förebygga missbruk i arbetslivet. Bakom projektet står Riskbruksprojektet, Länsstyrelsen och Regionförbundet i Kalmar län, Svenskt näringsliv och LO. Målsättningen med utbildningen är att deltagande chefer, fackliga förtroende män och personaladministratörer nu ska arbeta med arbetsgivarens policy och handlingsplan i alkohol- och narkotikafrågor.

-De totala kostnaderna för missbruket uppgår till 4 miljarder årligen bara i Kalmar län. Att förebygga missbruk i arbetslivet är därför en viktig tillväxtfråga, säger Mattias Andersson, projektledare för Fler Broar.

Den 1 oktober arrangeras en konferens i Kalmar där ny forskning och nya metoder att förebygga riskbruk och missbruk i arbetslivet presenteras. Frågor som tas upp under dagen är bland annat:

  • Kan arbetsgivare förebygga missbruk bland anställda?
  • Kan företagsorganisationer och andra stödja arbetsgivarna i arbetet?
  • Kan man identifiera vad som utmärker företag med mycket låg sjukfrånvaro?

Tid: 1 oktober kl. 9.30-16.00
Plats: Kalmarsalen, Kalmar

Kontakt:

Mattias Andersson
Projektledare
Tfn: 070-360 20 15

Om projektet

Mer information om utbildningens innehåll och de företagsgrupper som deltagit finns här.